GreenEVO: Trwa nabór wniosków o wsparcie zielonych technologii pod patronatem ministra klimatu

21 listopada 2019, 06:15 Alert

Trwa nabór wniosków do VIII edycji programu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, organizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Laureaci konkursu – dostawcy nowych, zielonych technologii – otrzymają wsparcie merytoryczno-edukacyjne, zaś oferowane przez nich rozwiązania będą miały szansę na zaistnienie na rynkach zagranicznych. Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do dnia 10 grudnia 2019 roku.

Michał Kurtyka / fot. Ministerstwo Energii

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, wyszukuje najlepsze technologie sprzyjające ochronie środowiska – innowacje „made in Poland” – i pomaga im zaistnieć poza granicami naszego kraju. W ramach sześciu edycji, które zrealizowano w latach 2009-2015, wytypowano łącznie 74 rozwiązania, które zdaniem kapituły konkursowej zasłużyły na finansowe wsparcie. W 2018 r. dokonano przeglądu i weryfikacji dokonań dotychczasowych laureatów – w efekcie dalszą pomoc zapewniło sobie 33 przedsiębiorców, oferujących łącznie 34 technologie środowiskowe.

„„Już od dziesięciu lat w ramach GreenEvo pomagamy przedsiębiorcom oferującym technologie, które przynoszą znaczne korzyści dla ochrony środowiska oraz które komercjalizują sprawdzone rozwiązania, poruszać się po międzynarodowych rynkach, przygotowywać konkurencyjne oferty technologiczne do transferu, a co za tym idzie – pozyskiwać zagranicznych partnerów”” – tłumaczy wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Teraz program wraca do swojej pierwotnej formuły, co oznacza nabór zupełnie nowych, zielonych technologii, należących do ośmiu obszarów:

  • odnawialne źródła energii;
  • przyjazne dla środowiska rozwiązania dla przemysłu wydobywczego;
  • rozwiązania wspierające oszczędność energii;
  • systemy wspierające monitorowanie i gromadzenie informacji o środowisku naturalnym;
  • technologie sprzyjające ochronie klimatu;
  • technologie wspierające gospodarkę odpadami;
  • technologie wodno-ściekowe;
  • technologie niskoemisyjnego transportu; pojazdy elektryczne i magazyny energii.

Termin nabór został przedłużony – zgłoszenia można nadsyłać do 10 grudnia br., zgodnie z Regulaminem VIII edycji GreenEvo oraz komunikatem o przedłużeniu naboru.

Po tym terminie wnioski zostaną poddane ocenie formalnej, a następnie merytorycznej. Na początku 2020 r. kapituła wyłoni 20 technologii najlepiej spełniających założenia konkursu. Laureaci VIII edycji GreenEvo mogą liczyć na bezpłatne szkolenia dotyczące m.in. instrumentów wsparcia dostępnych w kraju i za granicą, różnic kulturowych, technik prezentacji, marketingu i sprzedaży czy ochrony własności intelektualnej, a także na możliwość zaprezentowania nagrodzonych rozwiązań podczas zagranicznych misji gospodarczych sfinansowanych w ramach konkursu.

„„Jak pokazała miniona dekada, laureaci odnoszą wymierne korzyści: rozwijają się, notują wzrosty sprzedaży, inwestują w badania i rozwój, z powodzeniem podejmują walkę o rynki zagraniczne. Cieszymy się, że już wkrótce to grono się powiększy, a kolejne innowacje, będące odpowiedzią na współczesne wyzwania w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, zyskają szansę na upowszechnienie”” – podsumowuje Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Więcej informacji o programie GreenEvo – Akcelerator Zielonych Energii można znaleźć pod adresem http://greenevo.gov.pl

Ministerstwo Klimatu