Grendowicz: Polskie Inwestycje Rozwojowe dofinansują spalarnie i elektrociepłownie

13 lutego 2014, 08:51 Drogi

Polskie Inwestycje Rozwojowe zasypywane są wnioskami o dofinansowanie inwestycji w spalarnie i elektrociepłownie. Chcą one w ten sposób dostosować zakłady do zaostrzających się za dwa lata przepisów środowiskowych. Wśród analizowanych przez PIR projektów są również inwestycje transgraniczne. Jeden z nich dotyczy korytarzy transportowych.

 – Widać pewne obszary koncentracji zainteresowania wśród składających projekty do PIR. Jednym z takich tematów są spalarnie i elektrociepłownie, co wiąże się z nadchodzącymi 1 stycznia 2016 regulacjami, które podwyższają standardy zarządzania odpadami i emisjami. A zatem w tym obszarze jest większe zainteresowanie, które może się przełożyć na projekty realizowane już niebawem – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Mariusz Grendowicz, prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych.

Za dwa lata zostanie wyłączona część instalacji przemysłowych, które nie będą spełniały zaostrzonych standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania. Takie są wytyczne wynikające z unijnej dyrektywy IED (w sprawie emisji przemysłowych), która ma pomóc w ograniczaniu niekorzystnego wpływu instalacji przemysłowych na środowisko i zdrowie mieszkańców UE. Do tego czasu przestarzałe i zatruwające środowisko instalacje mogą zostać zmodernizowane lub zastąpione nowymi.

Na początku lutego PIR podpisał umowę z samorządem olsztyńskim w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Inwestycja, której wartość szacowana jest na 600 mln zł, polega na wybudowaniu nowej elektrociepłowni działającej w wysokosprawnej kogeneracji. Zakłada też gruntowną modernizację ciepłowni miejskiej Kortowo, dostosowując ją do nowych standardów środowiskowych. W jej wyniku zmniejszone zostaną emisje zanieczyszczeń i rozwiązany zostanie problem 100 tys. ton śmieci komunalnych.

PIR realizuje inwestycje w obszarach związanych z energetyką, węglowodorami, transportem, infrastrukturą samorządową i przemysłową oraz telekomunikacyjną. Mariusz Grendowicz podkreśla, że spółka ma się koncentrować wyłącznie na projektach realizowanych na terenie Polski, ale nie wyklucza to inwestycji transgranicznych, np. w korytarze transportowe.

 – Większość inwestycji w korytarze transportowe jest realizowana przez powołane do tego spółki czy instytucje (jak GDDKiA czy PKP PLK). Zadaniem PIR jest realizowanie projektów w formule spółek celowych, powołanych do tego celu, więc jeżeli pojawią się tego typu projekty, których realizacja będzie możliwa w ramach spółki celowej, oczywiście się nad nimi pochylimy – zapewnia prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych. – Mogę uchylić rąbka tajemnicy, że jeden z projektów, który analizujemy, dotyczy korytarzy transportowych.

Newseria.pl