Sukces Azotów w rozmowach z bankami

1 września 2023, 08:00 Alert

Grupie Azoty udało się wynegocjować ustępstwa banków, co daje jej czas na poprawę wyników finansowych. Z powodu fatalnych wyników finansowych chemicznej grupie groziło złamanie warunków porozumień z bankami. W takiej sytuacji banki mogły zażądać natychmiastowej spłaty udzielonych spółce kredytów.

Terminal przeładunkowo-rozładunkowy Azotów w Policach. Fot. Grupa Azoty.
Terminal przeładunkowo-rozładunkowy Azotów w Policach. Fot. Grupa Azoty.

31 sierpnia 2023 roku spółka podpisała porozumienia z 13 instytucjami finansującymi, na mocy których instytucje zgodziły się na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Police, które wystąpiły ze stosownymi wnioskami w tym zakresie w czerwcu tego roku.

Efektem porozumień jest zgoda na odstąpienie od stosowania wskaźnika dług netto/EBITDA na koniec czerwca 2023 roku. Warunki porozumień nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu porozumieniach. Grupa Azoty będzie kontynuować dialog z instytucjami finansującymi.

– Zawarte porozumienia to dobra informacja dla Grupy Azoty, która potwierdza, że spółka pozostaje wiarygodnym partnerem dla instytucji finansujących, a wyzwania z którymi się mierzyła nie mają negatywnego wpływu na długoterminowe założenia biznesu. Tak jak prognozowaliśmy we wcześniejszych komunikatach, w trzecim kwartale obserwujemy zwiększony popyt na nawozy Grupy Azoty, co powinno znaleźć pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych – mówi Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty.

Jednocześnie Grupa Azoty podkreśla, że spółka na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z umów o finansowanie, a dostępne limity umów o finansowanie zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej dostawców oraz ciągłość działalności.

Porozumienia zostały podpisane z następującymi instytucjami finansującymi, tj.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski, Santander Bank Polska, CaixaBank Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring, ING Commercial Finance Polska, Pekao Faktoring, BNP Paribas Bank Polska, Santander Factoring i Banco Santander, a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 roku.

Grupa Azoty / Jacek Perzyński

Grupa Azoty: sprzedaż Zakładów Azotowych Puławy na rzecz Orlenu jest „stanowczo przedwczesna”