Grupa Azoty dalej dostarcza klientom dwutlenek węgla i suchy lód

29 sierpnia 2022, 17:45 Alert

Pomimo czasowego ograniczenia produkcji w trzech spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Grupa realizuje dostawy CO2 do swoich dotychczasowych klientów. Ograniczenie produkcji nawozów zostało zaplanowane w sposób zapewniający dostępność newralgicznych produktów, w tym m.in. ciekłego CO2, suchego lodu oraz wody amoniakalnej, niezbędnej do funkcjonowania energetyki zawodowej – podała Grupa Azoty w komunikacie.

Dostawy dwutlenku węgla i suchego lodu od Grupy Azoty

Grupa podaje, że oprócz zapasów CO2 w magazynach Grupy Azoty Puławy, Grupy Azoty ZAK i Grupy Azoty, spółki nadal na bieżąco produkują i dostarczają do swoich klientów CO2. – W pierwszych dniach po ogłoszeniu ograniczenia produkcji, Grupa Azoty Puławy produkowała CO2 na poziomie 30 proc. dotychczasowych zdolności. Od 28 sierpnia produkcja CO2 została zwiększona do 60 procent zdolności. Tym samym były i są zapewnione dostawy dla wszystkich dotychczasowych odbiorców – zarówno CO2, jak i suchego lodu – czytamy.

Według komunikatu, również w przypadku Grupy Azoty ZAK były i są zapewnione dostawy dla wszystkich dotychczasowych odbiorców na niezmienionym poziomie. – W przypadku Grupy Azoty S.A. na ten moment Wytwórnia Gazu Syntezowego pracuje na pełnym obciążeniu, co pozwala w sposób ciągły zabezpieczyć potrzeby klientów, do których dostarczany jest CO2. Grupa Azoty jednocześnie ograniczyła eksport CO2 i suchego lodu, w wyniku czego magazyny Grupy są zapełnione – podaje dalej Grupa Azoty.

– Ogłoszone częściowe ograniczenia produkcji w Grupie Azoty S.A., Grupie Azoty Puławy i Grupie Azoty ZAK są konsekwencją rekordowo wysokich cen gazu na rynkach europejskich. W dniach podjęcia decyzji o ograniczeniu produkcji ceny gazu kształtowały się na poziomie powyżej 270 Euro/MWh. W miniony piątek, 26 sierpnia 2022 roku, cena przekroczyła kolejny rekord i osiągnęła wartość 339 Euro/MWh. Grupa Azoty. stale monitoruje poziom cen surowców wykorzystywanych do produkcji oraz rentowność procesów produkcyjnych – czytamy w komunikacie.

Grupa Azoty/Michał Perzyński

Dla Azotów i nie tylko? Minister Sasin ma pomysł