Grupa Azoty chce przejąć państwowe elektrownie wodne

12 września 2022, 09:30 Alert

Grupa Azoty zdecydowała o wystąpieniu do Skarbu Państwa w sprawie integracji finansowej Zespołu Elektrowni Wodnych (ZEW) Niedzica. Powodem jest strategia  spółki, zakładająca transformację energetyczną w kierunku OZE.

Grupa Azoty chce zintegrować Zew Niedzica

Podstawowym przedmiotem działalności ZEW Niedzica jest wytwarzanie energii odnawialnej w elektrowniach wodnych – elektrowni szczytowo-pompowej Niedzica i elektrowni wodnej Sromowce Wyżne na rzece Dunajec. Częścią zespołu są ponadto dwie podobne instalacje na Wiśle. Roczna produkcja energii elektrycznej z tych instalacji wynosi ok. 100 GWh. Jedynym akcjonariuszem ZEW Niedzica jest Skarb Państwa.

Elektrownie wodne mają być częścią zielonej transformacji Azotów

Wytwarzająca nawozy Grupa Azoty wystąpiła do Skarbu Państwa w sprawie integracji finansowej rzeczonej spółki. Wcześniej zostały przeprowadzenie badania due diligence i szczegółowa wycena. Decyzja Grupy Azoty umotywowana jest strategią koncernu na lata 2021-2030, która zakłada m.in. transformację energetyczną w kierunku odnawialnych źródeł energii.

– Grupa Azoty konsekwentnie realizuje główne cele nowej strategii w zakresie strukturalnej dywersyfikacji własnych źródeł energii w kierunku źródeł odnawialnych i zeroemisyjnych. Szacujemy, że dzięki nowym inwestycjom, w perspektywie do 2030 roku oszczędzimy na zakupie energii ponad 200 mln zł w skali roku – powiedział Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. – Możliwa integracja Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. […] może odegrać bardzo istotną rolę w naszej transformacji klimatyczno-energetycznej. Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. ma szansę stać się integratorem „zielonych” aktywów energetycznych spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. – dodaje prezes.

Elektrownie zabezpieczą dostawy energii dla spółki

Warto pamiętać, że branża nawozowa w Europie boleśnie odczuwa drastyczny wzrost cen gazu na europejskim rynku. Grupa Azoty była zmuszone do wygaszania produkcji ze względu na koszty. Pozyskanie elektrowni wodnych pozwoli spółce powiększyć własne źródła energii.

Grupa Azoty/Szymon Borowski

Europa ma problem z nawozami sztucznymi