Grupa Azoty jest zainteresowana budową elektrowni fotowoltaicznej Brzezinka

27 lipca 2022, 15:15 Alert

Grupa Azoty zawarła umowę o prowadzenie negocjacji dotyczących nabycia stu procent udziałów Solarfarm Brzezinka. Na mocy podpisanej umowy, strony wyraziły zainteresowanie współpracą przy projekcie budowy elektrowni fotowoltaicznej Brzezinka o mocy około 270 MWp.

fot. Grupa Azoty

Grupa Azoty podaje, że projekt ten jest rozwijany przez Solarfarm i obejmuje prace przygotowawcze, budowlano-montażowe, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, uruchomienie i potencjalne prowadzenie tej elektrowni.

Umowa określa warunki i zasady prowadzenia negocjacji na zasadach wyłączności w celu zawarcia transakcji oraz ustalenia zasad współpracy. Zgodnie z umową, określone zostaną kluczowe parametry niezbędne do zawarcia transakcji i realizacji współpracy, w tym model finansowy i parametry techniczno-ekonomiczne Projektu PV, w tym m.in. cena nabycia udziałów Solarfarm – czytamy w komunikacie.

– Zgodnie z ogłoszoną strategią Grupy Azoty do 2030 roku i kluczowym projektem „Zielone Azoty” konsekwentnie zmierzamy w kierunku dywersyfikacji źródeł energii, m.in. na rzecz OZE. To kolejny krok w stronę zmniejszania śladu węglowego w produktach końcowych, jest to odpowiedź na komunikowane potrzeby naszych klientów. Tak jak wcześniej sygnalizowaliśmy, przy inwestycjach w obszarze OZE nie wykluczamy możliwości zaangażowania się w realizację projektów zewnętrznych, o ile oczywiście będą spełniać wymagania naszych instalacji i procesów produkcyjnych. Podpisana umowa otwiera nam drogę do nabycia realizowanego projektu PV, co musi zostać poprzedzone wypełnieniem kluczowych warunków zapisanych w umowie – mówi Filip Grzegorczyk, wiceprezes Grupy Azoty.

Grupa Azoty zakłada, że łączna moc nowych OZE w 2030 roku osiągnie w przybliżeniu 380 MW. Grupa szacuje, że dzięki planowanym inwestycjom uniknie kosztu zakupu energii o wartości ponad 200 mln zł w skali roku, a średni udział OZE w produkcji energii elektrycznej wyniesie 40 proc. do 2030 roku.

Grupa Azoty/Jędrzej Stachura

Rosnące ceny gazu zmuszają Grupę Azoty Puławy do ograniczenia produkcji melaminy