Rosnące ceny gazu zmuszają Grupę Azoty Puławy do ograniczenia produkcji melaminy

11 lipca 2022, 13:00 Alert

Grupa Azoty Puławy tymczasowo ograniczy produkcję melaminy przez rosnące ceny gazu. Może być ona wykorzystywana do wyrobu żywic syntetycznych.

Grupa Azoty Puławy poinformowała, że rosnące ceny gazu, jak również przeprowadzona analiza możliwych do uzyskania cen sprzedaży produktu, to główne przyczyny czasowego ograniczenia produkcji melaminy. Aktualna sytuacja rynkowa wymusiła zatrzymanie jednej z instalacji produkcji melaminy (Melamina I – I ciąg) oraz ograniczenie – do 50 procent zdolności produkcyjnych – na kolejnej (Melamina II). Ze względu na zaplanowane wcześniej prace remontowe na pozostałych instalacjach (Melamina I – II ciąg oraz Melamina III), produkcja melaminy od 9 lipca 2022 roku będzie prowadzona na poziomie ok. 20 procent maksymalnych zdolności produkcyjnych wszystkich instalacji, wynoszących 270 ton/dobę – czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że zobowiązania wynikające z bieżących kontraktów handlowych, które w znacznej części mają charakter krótkookresowy, będą realizowane w oparciu o pracujące instalacje melaminy i posiadane zapasy.

Grupa Azoty Puławy monitoruje poziom cen surowców i będzie dostosowywać produkcję do sytuacji rynkowej. Na tę chwilę firma nie jest w stanie oszacować negatywnych skutków finansowych ograniczenia produkcji.

Grupa Azoty/Jędrzej Stachura

RAPORT: Taksonomia, czyli zdrowy rozsądek, czy brudny deal?