Grupa Azoty pomoże Peru w transformacji rolnictwa

20 maja 2022, 14:45 Alert

Grupa Azoty i władze Peru rozmawiają o możliwej współpracy w zakresie rolnictwa precyzyjnego. Celem niedawnego spotkania obu podmiotów było zdefiniowanie obszarów, w których Polacy mogliby dostarczyć produkty i usługi wspomagające transformację peruwiańskiego rolnictwa.

Od lewej: Konsul Honorowy Peru w Krakowie Marcin Mazgaj, Ambasador Peru Hubert Wieland Conroy, Chargé d'affaires a.i. Gladys García Paredes, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Grzegorz Kądzielawski. Fot. Grupa Azoty
Od lewej: Konsul Honorowy Peru w Krakowie Marcin Mazgaj, Ambasador Peru Hubert Wieland Conroy, Chargé d'affaires a.i. Gladys García Paredes, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Grzegorz Kądzielawski. Fot. Grupa Azoty

W spotkaniu wzięli udział: Ambasador Peru HubertWielandConroy, Chargé d’affairesa.i.Gladys García Paredes, Konsul Honorowy Peru w Krakowie Marcin Mazgaj, wiceprezes Grupy Azoty Grzegorz Kądzielawski oraz zastępca dyrektora Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju w Grupie Azoty Wojciech Satora.

Grupa podkreśla, że wkrótce na terenie kraju zostanie otwarty oddział COMPO EXPERT, spółki wchodzącej w skład Grupy Azoty.

Warto wskazać, że w 2021 roku w Peru został zatwierdzony dekret, którego jednym z celów jest dostosowanie lokalnych regulacji do wymogów i zobowiązań związanych m.in. z Europejskim Zielonym Ładem. Do 2030 roku Peru chce osiągnąć istotny postęp w zakresie poprawy standardów jakości rolnictwa ekologicznego oraz istotnego zwiększenia transferu technologii w produkcji żywności ekologicznej. Mając na względzie wskazane wyzwania, Grupa Azoty została dostrzeżona przez przedstawicieli Konsulatu jako spółka dostarczająca unikatowe w skali globalnej rozwiązania i produkty z obszaru rolnictwa precyzyjnego, odpowiadające jednocześnie na wymagania europejskiej polityki klimatycznej – czytamy w komunikacie.

Grzegorczyk: Nie ma większego ryzyka dla produkcji nawozów

Pan Ambasador przedstawił sytuację gospodarczą kraju oraz perspektywę inwestycyjną jednocześnie zachęcając Grupę Azoty do szerszego zaangażowania środków. Pan Konsul podkreślił wagę rozwoju rolnictwa inwestycyjnego, która idealnie wpisuje się w politykę gospodarczą Peru. Uzgodniono także kolejne wspólne działania we wskazanych obszarach.

– Grupa Azoty realizuje projekty związane z poprawą efektywności nawożenia, zgodne z obowiązującymi regulacjami europejskiej polityki klimatycznej, które umożliwiają produkcję żywności najwyższej jakości, bez jakichkolwiek zanieczyszczeń. Jestem przekonany, że rozwiązania, którymi dysponujemy są odpowiedzią na wyzwania, jakie stoją obecnie również przed peruwiańskim rolnictwem – mówi Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty.

– Uruchomienie w Peru oddziału naszej spółki zależnej, COMPO EXPERT to dowód na to, że dostrzegamy potencjał rynku peruwiańskiego. Podczas dzisiejszego spotkania pojawiły się kolejne możliwe obszary współpracy i z pewnością będziemy chcieli wykorzystać szansę na rozwój naszego biznesu Agrona tym perspektywicznym rynku. Na arenie międzynarodowej jesteśmy postrzegani jako dostawca kompleksowych rozwiązań dla rolnictwa, nie tylko nawozów. To kierunek, w którym będziemy się dalej rozwijać – powiedział dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Grupy Azoty.

Jedno z rozwiązań dla rolnictwa precyzyjnego, które Grupa Azoty oferuje swoim klientom to usługa satelitarnego monitoringu pól uprawnych. Korzystając z aplikacji mobilnej lub stacjonarnej, użytkownik ma możliwość obserwowania bieżącego stanu rozwoju swoich upraw, ma dostęp do danych meteo, ale przede wszystkim może zaplanować odpowiednią strategię nawożenia upraw maksymalizując tym samym efekt finansowy swojego gospodarstwa. Dzięki nawiązanej w ostatnim czasie współpracy z Microsoft,Grupa Azoty zakłada przyśpieszenie rozwoju swojego narzędzia precyzyjnego rolnictwa, uzyskując dostęp do rozwiązań chmurowych oraz możliwość nawiązywania nowych partnerstw w obszarze precision farming. Wspólna analiza precyzyjnych zdjęć satelitarnych umożliwi wprowadzenie w systemie Grupy Azoty innowacyjnych funkcjonalności, niedostępnych obecnie na rynku. Spółka pracuje również nad nowoczesną platformą informacyjno-usługową, która pozwoli zintegrować jej projekty w jedną, kompleksową ofertę dla klientów.
Spotkanie przedstawicieli Grupy Azoty z przedstawicielami Republiki Peru odbyło się 17 maja 2022 roku w Willi Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie.

Materiał powstał w współpracy z Grupą Azoty.

Grupa Azoty/Jędrzej Stachura

Kądzielawski: Zakręcenie kurka z rosyjskim gazem nie wpływa na pracę Grupy Azoty