Spółka z Grupy Azoty zakończyła inwestycję w obszarze recyklingu w Tarnowie

28 lipca 2023, 10:25 Chemia

Grupa Azoty Compounding – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty – zakończyła w Tarnowie budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej oraz montaż urządzeń węzła recyklingu.

Odpady. Fot. Flickr
Odpady. Fot. Flickr

Nowa inwestycja pozwala rozdrabniać produkty uboczne (PU) pochodzące z linii produkcyjnych spółek Grupy Azoty – z instalacji produkcji Poliamidu naturalnego w Tarnowie oraz z Guben, z instalacji produkcji polipropylenu w Policach oraz produkty pozyskane od klientów zewnętrznych.

Rozdrobnione produkty uboczne są wykorzystane jako surowiec do produkcji tworzyw modyfikowanych PIR (Post Industrial Recycled). Tym samym Grupa Azoty Compounding zwiększy wolumen produktów z udziałem recyklatów oraz umożliwi rozwijanie współpracy z Klientami w zakresie odbioru PU. Budżet inwestycji to ok. 5 mln zł.

Dodatkowo do końca roku Grupa Azoty Compounding uruchomi również instalację fotowoltaiczną na dachu hali produkcyjno-magazynowej, a energia wyprodukowana przez tę instalację zostanie zużyta do zasilania węzła recyklingu. W ramach inwestycji wykonano przyłącza umożliwiające dalszą rozbudowę i zwiększenie zdolności produkcyjnych tworzyw modyfikowanych PIR.

Na terenie nowej hali produkcyjno-magazynowej zainstalowano węzeł mielenia i klasyfikacji Produktów Ubocznych. Produkty uboczne rozdrobnione do odpowiednich rozmiarów wykorzystywane są w procesie compoundingu odmian PIR. Działalność węzła umożliwia odzysk pełnowartościowego tworzywa sztucznego z operacji: uruchomienia, zatrzymania linii produkcyjnych, klasyfikacji produktów w celu ponownego wykorzystania w procesach przetwórczych. Głównym strumieniem surowców wykorzystywanych w węźle mielenia instalacji są produkty uboczne z produkcji Poliamidu 6, PA6 modyfikowanego i Polipropylenu. Strumień dodatkowy to PU pozyskane od klientów Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Compounding.

Maksymalna wydajność węzła wynosi 2 tony/godzinę – jest uzależniona od typu i rodzaju PU.

– Grupa Azoty konsekwentnie dąży do tego, aby jak najwięcej produkowanych tworzyw uczestniczyło w procesie recyklingu, dzięki któremu trafiają do ponownego wykorzystania. To jedno z głównych założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), które zawarliśmy w Zielonej Strategii Grupy Azoty do 2030 roku. Budowa węzła recyklingu, przygotowanie infrastruktury pod rozbudowę oraz uruchamianie instalacji fotowoltaicznej to kolejne działania, jakie podejmujemy w celu dostosowania produkcji do aktualnych wymagań GOZ oraz oczekiwań naszych klientów – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty.

Nowa hala została wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia wykorzystywane do procesu rozdrabniania, w tym m.in. kruszarki, młyny, przesiewacze, instalacje oczyszczania powietrza.

Grupa Azoty to lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak: tworzywa modyfikowane, melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Ważnym filarem strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. GA Compounding współpracując z instalacjami GA S.A wytwarzającymi Polimery bazowe zacieśnia współpracę wewnątrz Grupy wykorzystując możliwości synergii w przedmiotowych obszarach.

W 2021 roku Grupa Azoty opublikowała strategię do 2030 roku, która stanowi plan konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej. Ogłoszona strategia stanowi odpowiedź Grupy na wymagania europejskiej polityki klimatycznej. Szczegółowe projekty z zakresu m.in. zielonej energii przemysłowej, ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji opisane zostały w kluczowym projekcie „Zielone Azoty”.

Grupa Azoty / Jacek Perzyński

Grupa Azoty: sprzedaż Zakładów Azotowych Puławy na rzecz Orlenu jest „stanowczo przedwczesna”