Grupa Azoty wyda w tym roku ponad 170 mln zł na budowę elektrociepłowni

11 lutego 2016, 11:15 Energetyka

(CIRE/Polska Agencja Prasowa)

380 mln zł na inwestycje planuje przeznaczyć w tym roku Grupa Azoty ZAK, połowa z tej kwoty ma być przeznaczona na kontynuację trwającej budowy elektrociepłowni.

W roku 2015 Grupa Azoty ZAK przeznaczyła na inwestycje 263 mln zł. Prezes zarządu spółki Adam Leszkiewicz podkreśla, że pod względem poziomu wydatkowanych na inwestycje środków rok ubiegły był rekordowy w historii spółki. Podał, że łącznie zrealizowane zostały 64 zadania inwestycyjne, z czego 15 dotyczyło spraw dokumentacyjno-przygotowawczych, a 49 były to prace budowlano–montażowe. „Mniej więcej połowa wydanych środków przeznaczona była na budowę nowej elektrociepłowni” – mówił.

Jednocześnie jak wynika z informacji spółki, wydatki na inwestycje w roku 2016 mają wynieść 380 mln zł.

Wiceprezes zarządu Grupy Azoty ZAK SA Krzysztof Kamiński, który nakreślał plany inwestycyjne na rok bieżący mówił, że „sztandarowym projektem” będzie w nim kontynuacja trwającej budowy elektrociepłowni. Na ten cel w tym roku ma być wydatkowane ponad 170 mln zł. Podał, że na październik – listopad 2016 planowane jest oddanie do eksploatacji nowego kotła, a nieco wcześniej turbiny kondensacyjnej.

Nowa kędzierzyńska elektrociepłownia ma produkować 140 t pary/godzinę, a moc elektryczna zakładu ma sięgać 25 MW. Całość pierwszego etapu inwestycji, który obejmuje budowę turbozespołu, kotła parowego, instalacji odsiarczania spalin oraz budynku m.in. z częścią socjalną dla załogi ma być zamknięta do końca 2016 roku. Kolejne etapy budowy mają być realizowane w latach 2017-2021. Nowa Elektrociepłownia będzie współpracować z istniejącą aż do całkowitego wyłączenia i likwidacji istniejących kotłów.
Koszt realizacji pierwszego etapu przedsięwzięcia sięga 320 mln zł (netto), z czego 256 mln zł będzie pochodzić z kredytu udzielonego przez BGK w ramach programu „Inwestycje polskie”.

Kamiński ujawnił również, że w roku 2016 powinny zapaść decyzje kierunkowe w dwóch projektach korporacyjnych – dot. gazu koksowniczego i dalszych prac nad projektem zgazowania węgla.