Grupa Azoty: Wyniki przebiły prognozy – Police z kolejnym rekordem

27 sierpnia 2015, 09:23 Energetyka

Rekordowe 107 milionów złotych zysku netto i dwukrotny wzrost wartości EBIT osiągnęła w I półroczu 2015 Grupa Azoty Police. Na tak dobre wyniki przełożenie miały przede wszystkim poprawa efektywności operacyjnej i optymalizacji kosztów  oraz wzrost wolumenu sprzedaży nawozów o 18 procent. Wyniki te pozwolą spółce realizować kolejne, kluczowe dla przyszłości Zakładów, inwestycje.

– Sytuacja największego kompleksu przemysłowego na Pomorzu Zachodnim, jakim jest Grupa Azoty Police, nigdy nie była lepsza. Uzyskany wynik netto jest dwukrotnie wyższy niż w 2014 roku – wyjaśnia Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty, Krzysztof Jałosiński – Dzięki wzrostowi wolumenu sprzedaży nawozów o 18 procent oraz poprawie efektywności operacyjnej wypracowaliśmy dwukrotny wzrost wartości EBIT, który wyniósł 135 milionów złotych – dodaje Prezes Jałosiński.

Przychody Grupy Azoty Police wzrosły w skali roku o 15 proc. i wyniosły 1,44 mld złotych. Natomiast zysk netto w wysokości 107 mln złotych wzrósł w skali roku o ponad 100 proc. O bardzo dobrej kondycji Spółki świadczy równieżm.in. wypłata dywidendy za ub. rok w wysokość 42 mln złotych.

Wyniki finansowe „Polic” były znacznie wyższe od oczekiwań rynkowych. Są one efektem zwiększenia sprzedaży w kluczowym dla działalności Zakładów segmencie nawozów przy jednoczesnej poprawie relacji przychodowo-kosztowych wysokości generowanych marż. „Police” przeprowadziły również z sukcesem szereg działań wewnątrz spółki, mających na celu optymalizację kosztów realizowanych w ramach programu doskonałości operacyjnej Azoty PRO. To wszystko zapewniło Grupie Azoty Police kolejne historyczne wyniki.

Stabilna sytuacja Grupy Azoty Police oraz rekordowe wyniki dają możliwość realizacji kolejnych, znaczących inwestycji. Kluczową spośród nich jest budowa największej i najnowocześniejszej w Europie instalacji do produkcji propylenu metodą PDH. Pochłonie ona 1,7 mld złotych. Inwestycja „Police II” zrealizowana zostanie w ciągu najbliższych 4 lat. Zakłada ona również powstanie nowego bloku energetycznego oraz rozbudowę terminalu chemikaliów płynnych w polickim porcie. Uruchomienie instalacji, planowane na 2019 rok, docelowo zwiększy przychody o ok. 2 mld zł, a zyski o setki mln zł.

– Znajdujemy się w takiej sytuacji ekonomiczno-finansowej, że stać nas na podjęcie dużych wyzwań inwestycyjnych. By utrzymać stały rozwój spółki rozbudowujemy nasze Zakłady i poszerzamy dzięki temu ofertę produktową. Jako lider w branży chcemy wyznaczać kierunki dla rozwoju polskiej chemii, która staje się uznaną marką nie tylko w naszym kraju i w Europie, ale na całym świecie – kończy Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu Grupy Azoty Police i Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty.

Źródło: Grupa Azoty