PGE Energia Odnawialna inwestuje w 12 farm fotowoltaicznych

14 czerwca 2022, 06:45 Alert

PGE Energia Odnawialna planuje kolejne inwestycje w odnawialne źródła energii. W ośmiu województwach powstanie dwanaście farm fotowoltaicznych.

Nowe farmy fotowoltaiczne

Polska Grupa Energetyczna Energia Odnawialna wybuduje kolejnych 12 farm fotowoltaicznych. Wszystkie mają być jednomegawatowe i ulokowane na Podlasiu, Mazowszu, Podkarpaciu oraz w pięciu innych województwach: łódzkim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

Inwestycja ma mieć swój finał w 2023 roku. Uruchomienie farm planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Większość zostanie zainstalowana na gruntach prywatnych, dzierżawionych przez PGE Energia Odnawialna.

Kolejne trzy instalacje: PV Zawidów 1, PV Zawidów 2 (powiat zgorzelecki), oraz Lesko 2 (powiat leski) PGE Energia Odnawialna zbuduje na terenach należących do samorządu. Natomiast PV Opole powstanie na gruntach Elektrowni Opole – podaje spółka.

PGE Energia Odnawialna jest na ten moment największym producentem zielonej energii w Polsce, a moc wszystkich obiektów zainstalowanych przez spółkę to aktualnie 2331,25 MW. Obecnie największym projektem Grupy PGE jest instalacja o mocy 153 MW, na którą składają się dwie farmy PV Jeziórko 1 oraz Jeziórko 2. – Łącznie, w 2022 roku PGE Energia Odnawialna ma w planach uzyskanie pozwoleń na budowę projektów PV o mocy około 260 MW. W kolejnych latach, gdy ten proces przyspieszy, spółka będzie mogła rokrocznie ogłaszać przetargi na ponad 300 MW w energetyce słoneczne.

PGE Energia Odnawialna/Maria Andrzejewska

USA rzucają solarne wyzwanie Chinom i przebijają Europę