Grupa Tauron finalizuje inwestycje w kopalni Janina w Libiążu

12 maja 2016, 15:45 Alert

(Grupa Tauron)

Jeden z kluczowych etapów realizacji strategicznego projektu inwestycyjnego Grupy Tauron – budowy poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu – dobiegł końca. Głębokość szybu Janina VI osiągnęła docelową wartość 822,5 m.

Pogłębianie szybu do docelowej trwało od września 2013 r. W ramach inwestycji wykonano 300 m rury szybowej w obudowie betonowej dwuwarstwowej, lokalnie dochodzącej do grubości 1,6 m. Wybudowano również dwustronne podszybie na poziomie 800 m oraz trzy wloty technologiczne. 6 maja zakończono ostatni etap robót górniczych związanych z pogłębianiem, polegający na wykonaniu korka dennego. Do zrealizowania pozostało jeszcze zbrojenie szybu, a następnie demontaż infrastruktury powierzchniowej służącej do pogłębienia szybu.

Obecnie szyb pełni funkcję szybu wdechowego doprowadzającego powietrze do poziomów 350 m, 500 m i 756 m, a docelowo – po wydrążeniu wyrobisk korytarzowych zamykających obieg wentylacji – również do poziomu 800 m
Zakończenie realizacji zadania wraz z demontażem wszystkich urządzeń technologicznych i oddaniem placu budowy do realizacji kolejnego etapu prac, tj. zabudowy docelowej infrastruktury powierzchniowej, przewiduje się na I kwartał 2017r. Wówczas rozpocznie się budowa głowicy szybu i budynków infrastruktury powierzchniowej szybu oraz górniczego wyciągu szybowego szybu „Janina VI”. Wyciąg zostanie wyposażony w klatkę wielkogabarytową umożliwiającą transport materiałów, maszyn i urządzeń bez konieczności stosowania specjalnych pracochłonnych technologii. Realizacja wszystkich elementów projektu, pozwalająca na długotrwałe prowadzenie efektywnej eksploatacji nowo udostępnionych zasobów z dużą koncentracją wydobycia, planowana jest na czerwiec 2020 r.

Jak wyjaśnia Tauron Wydobycie realizacja projektu ma kluczowe znaczenie w kontekście stopniowej likwidacji eksploatacji podpoziomowej, zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa pracy ludzi. Pozwoli także na maksymalizację efektywnego czasu pracy w rejonach robót górniczych poprzez skrócenie czasu dojścia do rejonu prowadzonych robót oraz eksploatację wiodącego pokładu 207 charakteryzującego się węglem o wysokiej wartości energetycznej i bardzo dobrych parametrach jakościowych. Dzięki realizacji inwestycji żywotność ZG Janina zostanie wydłużona do 2080 r.