Grupa WB zakończyła pierwszy etap rozbudowy laboratorium badawczego w Gdyni

21 maja 2020, 18:15 Alert
grupa wb group
Źródło: Grupa WB/Radmor

Radmor, gdyńska spółka należąca do Grupy WB zakończyła pierwszy etap rozbudowy laboratorium badawczego.

Nowa infrastruktura

Koncernowi udało się wybudować całkowicie nową infrastrukturę, w której została zainstalowana oraz uruchomiona pierwsza na Wybrzeżu pełnowymiarowa komora bezodbiciowa z polem pomiarowym trzy metry. Spółka podkreśla, że przedsięwzięcie zostało przeprowadzone przy współudziale funduszy unijnych pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłoszonego przez ministerstwo rozwoju.

Grupa podaje, że komora pomiarowa spełnia wszystkie wymagania stawiane infrastrukturze badawczej tej klasy i doskonale nadaje się do przeprowadzenia testów emisji promieniowanych w zakresach określonych przez normy europejskie (do 6 GHz), jak i wojskowe (do 40 GHz).

Radmor jest w trakcie przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania akredytacji PCA Polskiego Centrum Akredytacji na metody badawcze oparte o pomiary emisji promieniowanej.

Grupa WB informuje, że już na wiosnę 2021 roku uruchomione zostaną stanowiska do badań odporności na pole RF w zakresie urządzeń przemysłowych oraz wojskowych. Będzie to kolejny etap rozbudowy tego laboratorium.

Grupa WB/Jędrzej Stachura

Grupa WB zapewnia latające oczy polskim i ukraińskim strażakom