Grybauskaite: Porozumienie klimatyczne zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Litwy

1 grudnia 2015, 06:58 Alert

(The Baltic Course/Patrycja Rapacka)

– Powszechny układ zobowiązujący wszystkie państwa do walki ze zmianami klimatycznymi jest użyteczny dla Litwy, gdyż zwiększa jej bezpieczeństwo energetyczne oraz redukuje zależność od importu paliw –  powiedziała prezydent Dalia Grybauskaite. Jej zdaniem traktat zachęci biznes do inwestowania w OZE i wdrażanie „zielonych technologii”.

Prezydent stwierdziła, że jeśli nie wprowadzi się na czas środków na skalę globalną, konsekwencje mogą być katastrofalne dla wszystkich państw świata. Globalne ocieplenie prowadzi do pustynnienia, redukcji ziem ornych, braku wody  i innych zasobów naturalnych, co będzie „paliwem” dla konfliktów zbrojnych i rosnącej migracji.

Litwa dokonała znaczącego postępu w walce z zanieczyszczeniem powietrza i jest gotowa dołączyć do ambitnego planu UE ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40 procent do 2030. Od odzyskania niepodległości udało się Litwie ograniczyć zanieczyszczenie o 56%,  a 23% energii pochodzi już ze źródeł odnawialnych.

Planowana na 10 dni konferencja zgromadziła dotychczas 147 delegatów oraz 40 tysięcy uczestników, którzy mają negocjować zaangażowanie w politykę klimatyczną po 2020 roku. Celem jest utrzymanie wzrostu globalnej temperatury poniżej 2% do końca tego stulecia.

Na mocy pakietu energetyczno-klimatycznego UE, kraje bałtyckie i inni członkowie Unii Europejskiej mają za zadanie do 2030 roku ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 40 procent (w stosunku do 1990 roku), zwiększyć efektywność energetyczną o 27 procent oraz zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w generacji energii elektrycznej do poziomu 28 procent.