Grzegorczyk: Nowa strategia Taurona zwiększyła sprzedaż energii

10 maja 2017, 19:00 Energetyka
img_8298
Źródło: Tauron

– Skuteczne dostosowanie strategii do sprzyjających trendów rynkowych w obszarze zużycia energii elektrycznej i ciepła zaprocentowały osiągnięciem przez Grupę Tauron solidnych wyników operacyjnych i finansowych – powiedział  Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron, Polska Energia.

-Szczególnie mnie cieszy wysoki, 9-procentowy wzrost ilości energii sprzedawanej naszym klientom, co na konkurencyjnym rynku sprzedaży detalicznej energii jest dużym osiągnięciem. Jest to zasługa wysokiej jakości świadczonych przez nas usług oraz atrakcyjności oferty produktowej. Co ważne, wzrost wolumenu nie został okupiony pogorszeniem wyników tego segmentu – mówił Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TauronPolska Energia.

– Wyniki Grupy Tauron osiągnięte w pierwszym kwartale należy uznać za satysfakcjonujące. Należy jednak wskazać, że pozytywny wpływ na raportowane wyniki miało rozwiązanie rezerwy związanej z projektem budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli w wysokości 190 mln zł, jak również ujęcie 75 mln zł przychodów finansowych z tytułu dodatnich różnic kursowych. Wstępnie zakładam, że w kolejnych kwartałach nie należy spodziewać się wystąpienia tak istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym, co powinno oznaczać większą stabilizację wyników rok do roku. Mówiąc o przyszłości musimy mieć na uwadze znaczące wyzwania stojące przed całym sektorem elektroenergetycznym: rosnące wymagania w zakresie regulacji jakościowej w obszarze dystrybucji (SAIDI, SAIFI, czas przyłączenia) oraz coraz wyższe obciążenia związane z kosztami CO2 oraz zauważalną presją na ceny węgla, co może negatywnie wpłynąć na wyniki obszaru wytwarzanie – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów.

Wyniki finansowe Grupy Tauron:

  • 4 590 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 0,5 proc. rdr) – wzrost przychodów w segmentach: Wydobycie, Dystrybucja, Sprzedaż
  • EBITDA osiągnęła 1 185 mln zł (wzrost o 35,6 proc. rdr) – marża EBITDA wyniosła 25,8 proc.
  • Zysk netto na poziomie 641 mln zł (wzrost o 97,8 proc. rdr)
  • Na poziom uzyskanej EBITDA wpływ miało rozwiązanie rezerwy w kwocie 190 mln zł dotyczącej projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Na wynik brutto i netto pozytywnie wpłynęło 75 mln zł dodatnich różnic kursowych
  • Największy wpływ na uzyskane wyniki miały segmenty: Dystrybucja (EBITDA 607 mln zł), Wytwarzanie (EBITDA 191 mln zł) oraz Sprzedaż (EBITDA 380 mln zł)
  • Znaczący wzrost wolumenów w segmentach Dystrybucja i Sprzedaż
  • Łączne nakłady inwestycyjne osiągnęły 636 mln zł. Największy CAPEX zrealizowano w segmentach: Wytwarzanie (335 mln zł), Dystrybucja (262 mln zł) i Wydobycie (29 mln zł)
  • Wskaźnik długu netto/EBITDA na koniec I kwartału 2017 r.: 2,31x (spadek o 0,01x w porównaniu do wartości wskaźnika na dzień 31 grudnia 2016 r.)

Grupa Tauron