GUS: Rośnie wydobycie gazu i węgla. Spada przerób ropy

24 lipca 2018, 13:45 Alert

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś dane na temat wydobycia i przerobu surowców energetycznych w Polsce.

Fot.: Blue Water Shipping

Węgiel

W Polsce produkcja węgla kamiennego w czerwcu tego roku wzrosła o 2,6 procent rok do roku i wyniosła 5,369 tys. ton. Miesiąc do miesiąca produkcja węgla wzrosła w czerwcu o 1,7 procent W okresie styczeń-czerwiec produkcja wyniosła 31,934 tys. ton, o 2,9 procent mniej rok do roku.

Ropa

Przerób ropy naftowej w czerwcu 2018 r. spadł o 0,4 procent rok do roku do 1,844 tys. ton. Miesiąc do miesiąca przerób ropy spadł o 22,6 procent W okresie styczeń-czerwiec przerób ropy wyniósł 13,260 tys. ton, o 18,5 procent więcej rok do roku.

Gaz

Produkcja gazu ziemnego w czerwcu tego roku wzrosła o 8,9 procent rok do roku i wyniosła 414 tys. m sześc. Licząc miesiąc do miesiąca produkcja wzrosła o 3,5 procent.

Polska Agencja Prasowa