Handel energią z zagranicą będzie bezpieczny dla systemu. Jest decyzja URE

7 grudnia 2021, 11:15 Alert
Region core wymiany transgranicznej energii. Grafika: Urząd Regulacji Energetyki
Region core wymiany transgranicznej energii. Grafika: Urząd Regulacji Energetyki

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję w celu zapewnienia bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Pozwolił na odstępstwo od obowiązku udostępnienia minimalnych mocy na granicach do obrotu energią między strefami, aby nie zagroził bezpieczeństwu dostaw w Polsce.

URE ponownie udzielił odstępstwa (Derogacji) od obowiązku narzuconego operatorowi Polskie Sieci Elektroenergetyczne udostępniania minimalnych poziomów zdolności dostępnych do obrotu międzystrefowego na granicach Polski z Niemcami, Czechami i Słowacją, czyli w tak zwanym regionie Core. – Celem jest ograniczenie ryzyka wystąpienia sytuacji, w której operator może być zmuszony do udostępniania zdolności przesyłowych niewykonalnych ze względu na uwarunkowania systemu, a co za tym idzie przyjęcia do realizacji takich grafików wymiany transgranicznej, które zagrażają bezpieczeństwu pracy krajowego oraz europejskiego systemu elektroenergetycznego – tłumaczy URE.

PSE wnioskowały o taką derogację ze względu na konieczność utrzymania bezpieczeństwa operacyjnego. Informowały o tym, że nie są w stanie ograniczyć przepływów kołowych od sąsiadów tak, aby umożliwić dostęp do odpowiednich zdolności przesyłowych krajowym i europejskim uczestnikom rynku. Chodzi o to, że rezerwacja mocy pod obrót międzystrefowy zmniejszała ich dostępność na potrzeby podmiotów w kraju wykorzystujących import do realizacji zapotrzebowania w warunkach podaży ograniczonej przez usterki i planowane remonty, o których informowały PSE.

Operator informował także o niepewności odnośnie do wielkości przepływów przesyłowych przez system Polski, która „dodatkowo utrudnia spełnienie celów dotyczących udostępnianych zdolności”.

Derogacja będzie obowiązywać od pierwszego stycznia 2022 roku. Podobna została przyznana w 2020 roku. Jest możliwa, kiedy operator nie jest w stanie udostępnić 70 procent zdolności przesyłowych. Wtedy kraj członkowski może przygotować plan działania. Polski plan zakłada stopniowe zwiększanie zdolności przesyłowych do 70 procent w 2026 roku. Państwa członkowskie mają zgodnie z planami Komisji Europejskiej zwiększać dostępność mocy na granicach w celu rozwoju wspólnego rynku energii.

Urząd Regulacji Energetyki/Wojciech Jakóbik