HEG: Rewizja rozporządzenia SOS uchroni Polskę przed przerwą dostaw gazu z Niemiec

13 czerwca 2017, 11:00 Alert

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Regulacji Energetyki odbyło się spotkanie w sprawie zakończonych ustaleń nowej treści rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego – tzw. Security of Supply (SoS). Wzięli w nim udział przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej, URE, Ministerstwa Energii, Gaz-System, PGNiG oraz Hermes Energy Group S.A.

fot. Gazprom Nieft

„Jedną z bardzo pozytywnych kwestii dla polskich spółek obrotu gazem ziemnym są ustalenia dotyczące pierwszeństwa uznawania przepustowości na interkonektorach transgranicznych. Według nowelizacji rozporządzenia, która ma wejść w życie z końcem października 2017 roku, nie zdarzy się sytuacja, kiedy w jednym z krajów UE będą zatłaczane podziemne magazyny gazu ograniczając w ten sposób przesył błękitnego paliwa do systemów przesyłowych Państw ościennych. Przykładem, który interesuje tutaj HEG jest związek zatłaczania niemieckich magazynów np. magazynu Katharina z eksportem gazu ziemnego z Niemiec do Polski – szczególnie w przypadku ograniczenia dostaw gazu ze wschodu. Nowelizacja „SoS” ma wprowadzić zapis mówiący, że nawet przepustowości przerywane na interkonektorach mają mieć pierwszeństwo przed ciągłymi przepustowościami na punktach wyjścia do magazynów gazu.

Ponadto, takie ustalenia znoszą argument Gaz-System S.A. dotyczący braku pewności obioru zapasu obowiązkowego z magazynów w Niemczech, w sytuacji konieczności zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego Kraju podczas zimy gazowej. Wcześniej polski Operator nie mógł podpisać się pod takim rozwiązaniem przez regulacje niemieckie, które teraz zostaną zniesione przez nadrzędną regulację Komisji Europejskiej” – poinformował Szymon Koc, Kierownik Sekcji dyspozycji i bilansowania Hermes Energy Group S.A.

HEG