Henclewska: Z Indonezją o technologiach wydobywczych i żegludze

11 czerwca 2015, 14:30 Infrastruktura

– W relacjach dwustronnych Polski z Indonezją stawiamy zarówno na aktywną współpracę rządów, jak i na częste spotkania przedsiębiorców naszych krajów, integrację środowisk naukowo-technologicznych i szeroką współpracę izb gospodarczych – powiedziała wiceminister Grażyna Henclewska podczas spotkania z delegacją parlamentu Indonezji. Rozmowa odbyła się 10 czerwca 2015 r. w MG.

Wiceminister Henclewska wskazała, iż ważnym aspektem w relacjach z Indonezją jest podejmowanie bezpośredniej współpracy przedsiębiorców przy wsparciu organizacji otoczenia biznesu. – Zachęcamy zarówno przedstawicieli Indonezyjskiej Izby Handlu i Przemysłu oraz Indonezyjskiej Rady Koordynacji Inwestycji do podejmowania inicjatyw współpracy z KIG i PAIiIZ w oparciu o podpisane dwustronne umowy – powiedziała.

Jak przypomniała podsekretarz stanu w MG, 16 i 17 kwietnia 2015 r. w Republice Indonezji przebywała delegacja Ministerstwa Gospodarki, w ramach programu promocji „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach”. – Zorganizowana w Dżakarcie konferencja Made in Poland stanowiła przykład dużego zainteresowania firm indonezyjskich co do rozwoju współpracy handlowej i inwestycyjnej z Polską, o czym świadczyła obecność ponad 160 przedstawicieli biznesu, organizacji gospodarczych i władz – poinformowała.

Wiceminister Henclewska podkreśliła także, że szczególne możliwości rozwoju dwustronnych kontaktów dostrzega w ramach branży rolno-spożywczej, a także w przemyśle maszynowym, transportowym i chemicznym. – Polskie firmy są również gotowe do współpracy w zakresie  nowoczesnych technologii wydobycia, a także badań geologicznych. Z kolei terminal kontenerowy DCT Gdańsk oraz istniejąca linia kontenerowa z Gdańska do Singapuru i Chin dają szerokie możliwości transportu towarów w obie strony – dodała.