Polacy będą promować HTR z Amerykanami

12 lutego 2019, 07:00 Alert

Polska spółka Termo2Power podpisała umowę z amerykańską firmą Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC), która pracuje nad wysokotemperaturowymi mikroreaktorami modułowymi.

Budowa HTR w Shidowan w prowinicji Shangdong w Chinach

Umowa dotyczy współpracy we wprowadzaniu do obrotu i realizacji projektów w zakresie instalacji mikrojądrowego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej na rynku holenderskim.

Spółka Termo2Power działa na rynku europejskim opracowując i wprowadzając na rynek systemy przekształcania ciepła w energię elektryczną z wykorzystaniem rozwiązań ORC (Organic Rankine Cycle) i cyklu parowego w zakresach mocy 5 kWe – 300 kWe i 2 MWe – 25 MWe.

Natomiast USNC pracuje nad wysokotemperaturowymi mikroreaktorami modułowymi (MMR) o j mocy od 15 MWt do 150 MWt w maksymalnej dostępnej temperaturze 550 C, z czego można generować moc elektryczną od około 5 MWe do 50 MWe.

Jak podkreśla spółka Termo2Power, technologia nad która pracuje USNC umożliwia projektowanie ultra bezpiecznych reaktorów jądrowych, które nie wymagają chłodzenia wodą i w przypadku których tak zwane ” stopienie” rdzenia reaktora jest niemożliwe.

Obie firmy zamierzają oferować swoje rozwiązania na holenderskim rynku przemysłu chemicznego, rafineriom, czy miejskim elektrociepłowniom.

CIRE.PL

Stępiński: Ciepło z atomu dla Polaków? To możliwe, ale drogie