TAG: HTR

Choć napięcie jest porównywalne z doniesieniami zza Wschodu, to elektryzujące informacje dobiegają jednak z Zachodu. Czy niezbędnego impulsu do […]
Wdrożenie w Polsce elektrociepłowni jądrowych pozwoliłoby na rzeczywistą redukcję zapotrzebowania na gaz ziemny, a także zapewniłoby […]
Jarosław Dybowski, dyrektor do spraw Odnawialnych Źródeł Energii PKN Orlen, mówił na konferencji POWERPOL 2022 w Warszawie, że terminy budowy […]
Dwa tygodnie temu w Warszawie odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. rozwoju infrastruktury jądrowej (IDWG) międzynarodowej organizacji […]
Podczas wystąpienia w Sejmie, Tomasz Nowacki, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii przypomniał, że energetyka jądrowa […]
Polska spółka Termo2Power podpisała umowę z amerykańską firmą Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC), która pracuje nad wysokotemperaturowymi […]
Zmiany kadrowe w Ministerstwie Energii nie wpłyną na realizację projektu jądrowego. Jak przekonuje w rozmowie z portalem BiznesAlert.pl nowy […]
Indie zamierzają do 2031 roku oddać do eksploatacji 21 nowych reaktorów jądrowych o łącznej mocy 15 700 MWe, poinformował minister w […]
Wysokotemperaturowe reaktory jądrowe (HTR) znalazły się na liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) w grupie KIS 4: Wysokosprawne, […]
Polska potrzebuje energii jądrowej, aby spełnić cele klimatyczne dotyczące redukcji emisji CO2. Zdaniem prof. Grzegorza Wrochny z Narodowego […]
W stolicy ruszyła konferencja HTR 2018 poświęcona perspektywom reaktorów wysokotemperaturowych w Polsce. Ministerstwo energii przedstawiło plan […]
Solaris, JSW, Orlen – co łączy te firmy? Wodór. Wodór jako paliwo przyszłości to temat wielu debat i działań firm na całym świecie […]
– Wsparcie renomowanych organizacji międzynarodowych jest kluczowe w procesie przygotowania do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, […]
Wdrożenie technologii wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych (HTR – przyp. red.) pomoże m.in. zmniejszyć zależność gospodarki od […]
Dyrektor departamentu energii jądrowej dr Józef Sobolewski opowiada BiznesAlert.pl o perspektywie rozwoju technologii HTR w Polsce.
W rozmowie z BiznesAlert.pl dyrektor departamentu energii jądrowej Józef Sobolewski przyznaje, że rozwój technologii reaktorów […]
Do sprawy budowy w Polsce wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych (HTR), które mogłyby być wykorzystywane jako źródło ciepła w zakładach […]
Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej wystąpił dyrektor departamentu energii jądrowej dr Józef Sobolewski […]
Jak poinformował „Puls Biznesu”, 27 i 28 września w Warszawie ma odbyć się inauguracyjne spotkanie europejsko-japońsko-koreańskiego […]
Ministerstwo energii wysłało delegację do Chin by badać potencjał tamtejszych technologii jądrowych. Sprawę skomentował prof. Ludwik […]
Wiceminister energii Michał Kurtyka w wywiadzie dla WysokieNapiecie.pl: Właściciel publiczny niesie ryzyko usztywnienia w biznesie. Dlatego […]
Ambitna unijna polityka klimatyczna ożywiła toczoną w Polsce dyskusję na temat przyszłości naszego sektora energetycznego. Rząd w Warszawie za […]
Pol­ski pro­gram roz­wo­ju re­ak­to­rów wy­so­ko­tem­pe­ra­tu­ro­wych (HTR) cie­szy się ro­sną­cym za­in­te­re­so­wa­niem […]
Kierunki rozwoju innowacji w energetyce wskazane w trakcie spotkania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego poświęconego prezentacji […]
Ministerstwo Energii lakonicznie opowiada na pytania posłów w sprawie miniaturowych reaktorów jądrowych co rodzi nowe pytania – pisze […]
Polska zainteresowana jest technologią HTGR – wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych, a jej wdrożenie zmniejszyłoby zapotrzebowanie […]
W przyjętej we wtorek przez rząd strategii wicepremiera M.Morawieckiego założono, że w Polsce powstaną elektrociepłownie atomowe. Może ich […]
– Jak donosi portal wysokienapiecie.pl w najbliższy wtorek rząd ma przyjąć strategię przewidującą rozwój małych elektrociepłowni […]
Narodowe Centrum Badań Jądrowych podpisało w środę porozumienie z amerykańską firmą X-Energy, startupem, który opracował konstrukcję […]
Polska chce rozwijać technologię HTR-ów, czyli reaktorów wysokotemperaturowych, to idealne rozwiązanie dla przemysłu ciężkiego, który […]
W dniach 11-13 stycznia w Polsce przebywała delegacja Stanów Zjednoczonych. W trakcie wizyty eksperci sprawdzali zabezpieczenia związane z […]
Po miesiącach ciszy resort energii zaczyna komunikować działania na rzecz realizacji Polskiego Programu Energetyki Jądrowej. Czy zakończy się […]
Reaktor jądrowy HTR, którego bezpieczeństwo tkwi w samej konstrukcji paliwa – to urządzenie, na którym skorzystać mógłby polski […]
– Polska potrzebuje stabilnych i czystych źródeł energii elektrycznej. Do tego celu wykorzystana powinna być energetyka jądrowa i czyste […]
– W kwestii emisji należy rozróżnić to, o czym dokładnie mówimy. W Ministerstwie Energii uważamy, że należy walczyć z […]
KOMENTARZ Prof. Konrad Świrski Politechnika Warszawska Transition Technologies Ostatnie tydzień upłynął na… i tu właściwie można by […]
Od 9 do 13 pa­ździer­ni­ka br. w War­sza­wie od­by­wa się naj­więk­sza na­uko­wa kon­fe­ren­cja ją­dro­wa w Eu­ro­pie […]
– Przez zaledwie pięć lat dokonaliśmy znacznego skoku rozwojowego. Mamy nadzieję, że zgromadzony potencjał naukowo-badawczy w Świerku […]
KOMENTARZ Justyna Piszczatowska WysokieNapiecie.pl Ile węgla? Ile atomu i innych technologii? Odpowiedzi na te strategiczne pytania polska […]
KOMENTARZ Wojciech Jakóbik Redaktor naczelny BiznesAlert.pl Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie rezygnuje z atomu. . Wzbogacą go nowe pomysły, […]
(Ministerstwo Energii) Minister Energii powołał zespół doradczy, którego zadaniem jest analiza i przygotowanie warunków do wdrożenia […]
KOMENTARZ Adam Rajewski Politechnika Warszawska W ostatnim czasie w mediach branżowych pojawiły się spekulacje, że przy okazji oczekiwanej […]
(Atomic Insight/Maciej Górski) W dniach 14-15 kwietnia w Charlotte, NC odbędzie się piąta konferencja na szczycie na temat małych jądrowych […]