Autor: Marek Sieczkowski
Choć napięcie jest porównywalne z doniesieniami zza Wschodu, to elektryzujące informacje dobiegają jednak z Zachodu. Czy niezbędnego impulsu do […]