Polska firma stawia na amoniakalne magazyny energii

18 lutego 2023, 06:30 Alert

Polska spółka Hynfra podpisała porozumienie o współpracy z japońskim dostawcą technologii Tsubame BHB, który opracował nowatorskie rozwiązanie umożliwiające małoskalowe wytwarzanie amoniaku. Technologia Tsubame pozwoli m.in. na stworzenie bezpiecznych amoniakalnych magazynów energii, które mogą mieć zastosowanie w sezonowym magazynowaniu Energi pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także w ciepłownictwie i logistyce wodoru.

Prezes Hynfry Tomoho Umeda. Fot. Hynfra
Prezes Hynfry Tomoho Umeda. Fot. Hynfra

Tsubame to japońskie przedsiębiorstwo, które opracowało technologię wytwarzania amoniaku w małej skali, dzięki odkryciu innowacyjnego katalizatora. Pozwala on na przeprowadzanie reakcji w niższych temperaturach i przy niższym ciśnieniu, niż wielkosalowe instalacje dostępne dziś na rynku. Hynfra jest integratorem technologii i projektantem instalacji do produkcji wodoru odnawialnego, który może być wykorzystany w procesie syntezy z azotem do produkcji amoniaku. Taki amoniak dzięki zeroemisyjnej technologii uzyskiwania wodoru nosi nazwę „zielonego”.

– Jako pierwsi wprowadzamy bezpieczny amoniakalny magazyn energii. Zielony amoniak ma duży potencjał, aby być wykorzystywany do magazynowania znacznych wolumenów energii w długim okresie – mówi prezes Hynfry Tomoho Umeda.

Amoniak (wzór chemiczny NH3), którego cząsteczka zbudowana jest z jednego atomu azotu (N) pochodzącego z powietrza oraz aż trzech atomów wodoru (H3), ma tę istotną z punktu widzenia transformacji energetycznej cechę, że w trakcie spalania nie generuje emisji CO2. Dodatkowo amoniak w porównaniu do wodoru ma kilkukrotnie większą gęstość energii.

Hynfra widzi możliwość wykorzystania rozwiązania Tsubame w m.in. rozporoszonych małych instalacjach wodoru odnawialnego, np. w sektorze komunalno-ciepłowniczym.

− Wodór, ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne, z trudem poddaje się wielkoskalowemu magazynowaniu. Amoniak coraz częściej wskazywany jest nie tylko jako efektywny nośnik samego wodoru, ale również równoprawne, niskoemisyjne paliwo dla branż, które nie poddadzą się bezpośredniej elektryfikacji. Możliwość wytwarzania amoniaku w małej skali pozwoli na znacznie bardziej elastyczne magazynowanie nie tylko samego wodoru, ale również energii odnawialnej w nim zawartej, bez konieczności kapitałochłonnej i wymagającej dużych obszarów inwestycji w klasyczne zakłady wytwarzania – dodaje Tomoho Umeda.

Hynfra/Michał Perzyński