IEO przedstawił raport o projektach wiatrowych w Polsce

28 maja 2019, 13:30 Alert

Przygotowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej aktualizacja bazy danych „Projekty Wiatrowe w Polsce’2019” oraz raport odzwierciedlający najbardziej aktualny obraz rozwoju projektów wiatrowych powstały w odpowiedzi na zapytania inwestorów o deweloperów, stan zaawansowania projektów (gotowość do aukcji) oraz ich operatorów. Materiały dostępne są na stronie internetowej Instytutu Energetyki Odnawialnej.

fot. Pixabay

Energetyka wiatrowa jest jednym z największych sektorów OZE w Polsce. Już w 2010 r. moc instalacji wiatrowych przewyższyła pozostałe sektory OZE. W 2016 r. moc instalacji wiatrowych osiągnęła 5 807 MW,  a w  latach 2017 i 2018 roku, łączna moc zainstalowana farm wiatrowych w Polsce w praktyce pozostała bez zmian i wynosiła odpowiednio: 5 849 MW oraz 5 864 MW.

System aukcyjny, wprowadzony ustawą o odnawialnych źródłach energii, pozwolił „odnowić się” energetyce wiatrowej, szczególnie zamrożonym przez lata projektom dużych farm wiatrowych, z ważnymi pozwoleniami budowlanymi. Ostatnia aukcja na energię z OZE (w listopadzie 2018 roku) potwierdziła, że energetyka wiatrowa jest niezwykle konkurencyjną cenowo technologią dla wszystkich źródeł energii oraz że projekty wiatrowe w Polsce mają już teraz szanse na rynku poza systemem wsparcia. Pomostem do przejścia energetyki wiatrowej na rynek będzie potężna aukcja planowana na jesień 2019, w której łączna moc nowych projektów wiatrowych, które zdobędą kontrakty na sprzedaż energii po gwarantowi cenie w okresie 15 lat, może sięgnąć 2,5 GW.

Obecnie łącznie na terenie Polski rozwijanych jest 570 projektów wiatrowych o łącznej mocy przyłączeniowej ponad 8 GW wśród których 90 % ma zawarte umowy przyłączeniowe z Operatorami Sieci Dystrybucyjnych (OSD) lub Operatorem Sieci Przesyłowej (PSE). Część z tych projektów w najbardziej rozwiniętym stadium wzięła udział w ubiegłorocznej aukcji na energię elektryczną z OZE. Dla połowy aktualnych projektów (około 300) zidentyfikowano inwestorów oraz odnaleziono informacje o etapie zaawansowania tych projektów. Na podstawie analizy bazy danych można wyróżnić 56 projektów na najbardziej zaawansowanym etapie. Wśród nich zidentyfikowano 2 projekty wiatrowe o mocy około 57 MW będące już w trakcie budowy (istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą to tegoroczne projekty aukcyjne) oraz 10 projektów po aukcji OZE w 2018 r. o mocy 850 MW. Potwierdza to, że zdecydowana większość projektów (78%) z całości zakontraktowanej mocy (1100 MW) w III aukcji została w pełni zidentyfikowana i tylko 22% wszystkich projektów umyka statystyce prowadzonej przez IEO (baza danych „Projekty wiatrowe w Polsce ‘2019”) i pełnej identyfikacji ich właścicieli.

W aktualnej analizie projektów wiatrowych opartej na bazie danych „Projekty wiatrowe w Polsce ‘2019”, uwzględnione zostały też po raz pierwszy projekty morskiej energetyki wiatrowej (offshore). Obecnie, według bazy danych IEO, 7 projektów otrzymało warunki przyłączenia, ale tylko dwa z nich będą przyłączone do istniejących już stacji (rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej przypadać ma na lata 2027-2030 rok.), pozostałe stacje w okolicach Słupska i Żarnowca dopiero mają być wybudowane.

Instytut Energetyki Odnawialnej