IEO: Rosną inwestycje w fotowoltaikę

28 lipca 2016, 06:45 Energetyka

Instytut Energetyki Odnawialnej ocenia, że w ciągu ostatnich lat rynek systemów fotowoltaicznych w Polsce ciągle rośnie, pomimo – jak podkreśla IEO – niejasnej sytuacji prawnej tego sektora, a całkowita moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych przyłączonych do sieci w naszym kraju wynosi już niemal 120 MW.

Jak wynika z informacji zawartych w raporcie „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2016”, w ciągu ostatnich lat rynek systemów fotowoltaicznych w Polsce ciągle rośnie. IEO podkreśla, że tendencja wzrostowa utrzymuje się pomimo niejasnej sytuacji prawnej tego sektora.

Według stanu na koniec pierwszego kwartału 2016 roku całkowita moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych przyłączonych do sieci wynosiła 119,2 MW. W tym 87,7 MW to instalacje, które otrzymały świadectwa pochodzenia energii. Z tego mikroinstalacje stanowiły już 31,5 MW. W samym tylko 2015 roku przybyło 77,2 MW instalacji PV. W tym ok. 8,8 MW z programu Prosument realizowanego przez NFOŚiGW z linii BOŚ Bank. Dodatkowo IEO szacuje, że ok. 8,3 MW zainstalowanej mocy to instalacje nieprzyłączone do sieci. Wartość rynku fotowoltaiki w 2015 roku według oceny IEO sięgnęła 470 mln zł, co oznacza wzrost o 60 proc. w porównaniu do 2014 r.

Dane IEO, wskazują, ze w branży fotowoltaicznej działa ponad 380 firm, które głównie oferują sprzedaż i montaż paneli, inwerterów a także gotowych, kompletnych instalacji fotowoltaicznych. W bazie IEO jest 16 producentów komponentów instalacji fotowoltaicznych. W głównej mierze są to producenci modułów fotowoltaicznych, ale także konstrukcji montażowych oraz inwerterów. Łączne moce produkcyjne polskich producentów modułów fotowoltaicznych, IEO ocenia na około 600 MW w skali roku, czyli maksymalnie około 2,4 mln modułów.

Źródło: CIRE.PL