PGNiG kupuje więcej gazu z Rosji przez rosnący popyt, zakupy LNG zostają na podobnym poziomie

21 lipca 2021, 15:30 Alert
Kłajpeda. Fot. PGNiG
Kłajpeda. Fot. PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podało, że szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego wyniósł 6,9 mld m sześc. w drugim kwartale 2021 roku wobec 6,3 mld m sześc. zanotowanych rok wcześniej. W pierwszym półroczu tego roku było to 18,18 mld m sześć. wobec 16,9 mld m sześc. rok wcześniej.

Wydobycie

Wydobycie gazu ziemnego przez grupę wyniosło 1,09 mld m sześc. w drugim kwartale tego roku wobec 1,02 mld m sześc. rok wcześniej oraz 2,34 mld m sześc. w całym pierwszym półroczu wobec 2,19 mld m sześc. rok wcześniej.

Import

Wolumen importu gazu ziemnego do Polski wyniósł w drugim kwartale tego roku 4,17 mld m sześc., wobec 4,01 mld m sześc., rok wcześnie. W całym półroczu było to 8,27 mld m sześc., wobec 7,47 mld m sześc. rok wcześniej). Z kierunku wschodniego import w drugim kwartale tego roku wyniósł 2,57 mld m sześc., wobec 2,19 m sześc., rok wcześniej. W całym półroczu było to 4,82 mld m sześc., wobec 4,12 mld m sześc. rok wcześniej. Import LNG niewielkim stopniu spadł. W drugim kwartale roku poprzedniego PGNiG importowało 1,21 mld m sześc. gazu, zaś w analogicznym okresie w tym roku było to 125 mld m sześc. Patrząc na całe półrocze było to w pierwszych sześciu miesiącach tego roku 2,04 mld m sześc., zaś w poprzednim roku było to 2,19 mld m sześc.

Dystrybucja

Wzrost zapotrzebowania na gaz widać także na przykładzie wolumenu dystrybucji gazów przez Polską Spółkę Gazownictwa. W jednostkach naturalnych wyniósł w drugim kwartale tego roku 2,8 mld m sześc., wobec 2,23 mld m sześc. rok wcześniej. W całym półroczu było 7,35 mld m sześc. wobec 6,19 mld m sześc. rok wcześniej.

Ropa

Wolumen wydobycia ropy naftowej w drugim kwartale tego roku wyniósł 279,6 tys. ton wobec 331,7 tys. ton rok wcześniej. W całym półroczu było to 608,1 tys. ton wobec 656,3 tys. ton rok wcześniej. Z kolei wolumen sprzedaży wyniósł 366,3 tys. ton wobec 369,5 tys. ton rok wcześniej. W całym półroczu było to 616,9 tys. ton wobec 646,4 tys. ton rok wcześniej.

Ciepło

Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł w tym okresie 6,56 PJ wobec 6,79 PJ w okresie porównawczym. W całym półroczu było to 23,54 PJ wobec 22,84 PJ rok wcześniej).

Magazyny

Na dzień 30 czerwca 2021 roku stan zapasów gazu należącego do PGNiG (obejmujący zapas obowiązkowy będący w gestii ministra właściwego ds. energii) wynosił ok. 2,4 mld m sześc. gazu w przeliczeniu na gaz wysokometanowy o cieple spalania 39,5 mJ/m sześc. Powyższy stan zapasów obejmuje gaz wysokometanowy, zaazotowany zmagazynowany w Polsce i za granicą oraz gaz LNG w terminalach. Dane nie obejmują wolumenu gazu ziemnego będącego w gestii Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System – czytamy też w komunikacie.

PGNiG/Bartłomiej Sawicki

PGNiG kupiło więcej gazu z Rosji przez mroźną zimę