INGA: Rusza gra o 400 mln złotych na innowacje w gazownictwie

4 stycznia 2018, 14:15 Alert

W poniedziałek 22 stycznia odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone programowi INGA – Innowacyjne Gazownictwo.

Fot. Gaz-System

Program INGA, który będzie realizowany w formule tzw. Wspólnego Przedsięwzięcia, został oficjalnie zainaugurowany w listopadzie 2017 r. podpisaniem umowy pomiędzy PGNiG SA, Gaz-System SA i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Budżet programu to 400 mln zł. 19 stycznia 2018 r. NCBR formalnie ogłosi Konkurs związany z uruchomieniem tego przedsięwzięcia.

Jednym z istotnych celów programu INGA jest m.in. aktywizacja i wzmocnienie ekonomiczne przedsiębiorstw sektora gazowniczego oraz środowiska naukowo-badawczego. Wykonawcami projektów mogą być konsorcja, w skład których musi wchodzić co najmniej jedna jednostka naukowa. W skład konsorcjów wykonawczych mogą wchodzić również małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Prace finansowane będą na poziomie 100 procent kosztów kwalifikowanych. Połowę kosztów ponoszą partnerzy przemysłowi (PGNiG SA lub/i GAZ-SYSTEM SA), a połowę – NCBR.

PGNiG