Inspektorat Uzbrojenia uruchomił procedury na dostawę bezzałogowców

19 stycznia 2015, 10:22 Alert
Dron

(MON/Dziennik Zbrojny/Bogusław Mazur)

Inspektorat Uzbrojenia opublikował 15 stycznia br. ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa Bezzałogowych Systemów Powietrznych (BSP) klasy taktycznej krótkiego zasięgu (kryptonim Orlik) i Bezzałogowych Systemów (BSP) klasy mini (kryptonim Wizjer) wraz z systemami logistycznymi i szkolenia.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 ust. 1 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”, stanowiącym załącznik do Decyzji Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 119).

Wykonawcy zobowiązani będą do przekazania Zamawiającemu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z żądanymi dokumentami w terminie do 16 lutego 2015 r.  Podpisanie umowy w tym postępowaniu planowane jest na początek 2016 roku.

Planowane do pozyskania BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu kryptonim Orlik przeznaczone będą dla oddziałów szczebla brygady. Według kryteriów podziału BSP obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP, będą one wykorzystywane do rozpoznania w promieniu do 100 km od miejsca startu, a ich użytkownikiem będą Wojska Lądowe oraz prawdopodobnie także Marynarka Wojenna.

BSP klasy mini kryptonim Wizjer przeznaczona będzie dla pododdziałów szczebla batalionu, a ich promień taktyczny działania zgodnie z przyjętą klasyfikacją powinien wynosić do 30 km.

 

Pozyskanie BSP zostało ujęte w programie operacyjnym dotyczącym „Rozpoznania obrazowego i satelitarnego”, będącym jednym z 14 priorytetowych programów Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022 (PMT). Na jego realizację do 2022 roku przewiduje się wydatkowanie łącznie blisko 2,5 mld zł.