Grupa Azoty wie jak oszczędzić energię przy produkcji nawozów w Tarnowie

22 sierpnia 2023, 15:30 Alert

Grupa Azoty podpisała umowę na wykonanie dokumentacji licencyjnej oraz dostawę aparatów i kluczowych urządzeń dla nowo budowanej instalacji stężonego roztworu Azotanu Amonu (tzw. Instalacji Neutralizacji) w Tarnowie. Ten ruch ma obniżyć energochłonność przy wytwarzaniu nawozów i zredukować zużycie energii w procesie produkcji.

Grupa Azoty Tarnów
fot. BiznesAlert.pl

Zdaniem Grupy Azoty, realizacja projektu we współpracy ze spółką thyssenkrupp Uhde umożliwi poprawę efektywności produkcji, dzięki znacznemu obniżeniu energochłonności procesu wytwarzania nawozów oraz pozwoli na redukcję zużycia energii w procesie produkcyjnym o przeszło 250 000 GJ rocznie.

Instalacja powstanie w Tarnowie na obszarze Jednostki Biznesowej Nawozy Grupy Azoty. Zastąpi istniejącą wyeksploatowaną oraz bardziej energochłonną instalację i zabezpieczy surowiec do dalszej produkcji nawozów saletrzanych w Tarnowie, w tym Saletrosanu i Saletrzaku. Zdolności produkcyjne to 1500 t/d stężonego roztworu azotanu amonu (wp. 100 procent) o stężeniu 94 lub 86 procent.

Grupa podaje, że nowa instalacja pozwoli na zmniejszenie wskaźników zużycia surowców podstawowych, co wpłynie na obniżenie kosztów pracy instalacji, a także zmniejszenie oddziaływania procesu produkcyjnego nawozów na środowisko oraz zredukowanie ilości powstających ścieków procesowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie konstrukcji aparatów, automatyki pomiarowej i zabezpieczeniowej wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa technicznego na instalacji.

– Projekt realizowany dla Grupy Azoty to dla nas kolejny kamień milowy, który jeszcze bardziej wzmocni naszą pozycję jako dostawcy technologii w przemyśle nawozowym. W thyssenkrupp Uhde jesteśmy dumni, że zostaliśmy wybrani jako partner, który dostarczy najbardziej wydajną instalację do neutralizacji azotanu amonu. To duży krok w kierunku bardziej zrównoważonego przemysłu chemicznego. Z dumą możemy powiedzieć, że byliśmy jedynym licencjodawcą, który mógł zaoferować technologię, która jest w stanie wykorzystać niskociśnieniowy gazowy amoniak jako surowiec bez konieczności stosowania sprężarki amoniaku. Projekt ten dowodzi, że możemy oferować na rynku zaawansowane technologie azotanu amonu i dostarczać najlepsze rozwiązania dla naszych klientów – powiedział Dr Cord Landsman, CEO thyssenkrupp Uhde.

Kolejnym etapem prac jest projektowanie obiektu produkcyjnego azotanu amonu i obiektów towarzyszących, a następnie zakontraktowanie wykonawców i rozpoczęcie realizacji budowy, które jest planowane na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2024 roku, a jego zakończenie w czwartym kwartale 2025 roku.

Grupa Azoty / Jędrzej Stachura

Grupa Azoty wchodzi na zagraniczne rynki