IEO: Nowa inicjatywa europejskich firm przemysłowych na rzecz fotowoltaiki

21 kwietnia 2021, 13:00 Energetyka

Europejska Rada ds. Produkcji Przemysłowej dla Energetyki Słonecznej (ang. European Solar Manufacturing Council – ESMC) przyjęła stanowisko dotyczące unijnego instrumentu RRF na rzecz odbudowy i odporności (polski odpowiednik- KPO) szukając w nim możliwości wzmocnienia łańcuchów wartości przemysłu fotowoltaicznego w UE – pisze Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO).

Fotowoltaika. Fot. Hevel Solar
Fotowoltaika. Fot. Hevel Solar

Fotowoltaika w Polsce

Stanowisko to dotyczy w szczególności Polski, która odgrywa coraz większą rolę na unijnym rynku PV i w przemyśle fotowoltaicznym. Od niedawna, obok wiodących europejskich firm przemysłowych, organizacji i ośrodków badawczych z sektora PV, członkiem ESMC jest także Giga PV., która realizuje projekt budowy gigafabryki ogniw fotowoltaicznych w Polsce.

Obecnie tylko cztery procent modułów jest wytwarzanych w Europie, a w przypadku ogniw tylko 0,4 procent. ESMC szacuje, że 75 procent urządzeń do europejskich instalacji fotowoltaicznych powinno być wytwarzanych w UE, ponadto 2/3 produkcji powinno być eksportowane poza UE. Realizacja tego celu zakłada zwiększenie zdolności wytwarzania ogniw, modułów i innych urządzań do 2026 roku do 60 GW mocy produkcyjnych na rok. W konsekwencji obecny europejski deficyt handlowy na rynku ogniw i modułów fotowoltaicznych w wysokości 10,5 mld euro zostałby przekształcony w lokalną wartość produkcji fotowoltaicznej rzędu 50 mld euro w 2026 roku i nadwyżkę w eksporcie rzędu 33 mld euro oraz powstałoby w branży około 178 tys. dodatkowych europejskich miejsc pracy. Ten plan ma oparcie w analizach, których wyniki są zawarte w stanowisku ESMC.

ESMC postuluje, aby średnio w UE co najmniej osiem procent finansowania z 37 procent inwestycji i reform skierowanych na cele klimatyczne (tj. trzy procent całkowitego budżetu RRF (w skład, którego wchodzi także KPO) przeznaczyć na produkcję urządzeń dla PV w całym łańcuchu dostaw, a w szczególności w kluczowych elementach łańcucha wartości. Mowa jest zatem o 20 mld euro dotacyjnego finansowania, co ma wygenerować 50 mld euro ww. wartości w postaci produkcji lokalnej do 2026 roku.

– Biorąc pod uwagę wartość rynków w poszczególnych krajach oraz uwzględniając fakt, że udział polskiego rynku w 2020 roku wynosił 12 procent wszystkich nowych mocy zainstalowanych w całej Europie, postulowane działanie wycenione na 20 mld Euro w ramach całości Instrumentu IRR przekładało by się na kwotę 2,5 mld euro inwestycji w całym polskim przemyśle na rzecz fotowoltaiki – komentuje Grzegorz Wiśniewski, prezes GigaPV.

Według analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej, w oparciu o obecne plany firm, w okresie najbliższych 5 lat polski przemysł jest w stanie wygenerować kilka inwestycji rzędu 0,5 mld zł, ale zwiększenie skali finansowania mogłoby wpłynąć na budowę większych zakładów od obecnie planowanych, co obniżyłoby koszty jednostkowe i poprawiało konkurencyjność w tym zdolności eksportowe. Zdaniem IEO wzrósłby też local content w dostawach urządzeń PV na rynek krajowy z ok. 25 procent obecnie do niemalże 50 procent w 2026 roku, a to pozwoliłoby tylko w przemyśle na stworzenie dodatkowych 10 tys. nowych miejsc pracy.

Instytut Energetyki Odnawialnej

IEO: Moc fotowoltaiki w Polsce może wynieść 6,1 GW w 2021 roku