Inwestycja w ramach BRIdge Alfa

30 lipca 2015, 13:00 Alert

Światowy rynek zabezpieczeń techniką RFID (Radio Frequency Identification) wart był w 2014 roku 8.89 miliardów dolarów, a do 2014 roku jego wartość ma wzrosnąć do 27.31 miliardów. Potencjał ten dostrzegli zarządzający funduszami Black Pearls LQT Fund oraz ARP Venture, którzy wspólnie zainwestowali w firmę Plurimum Seal & Security.

Konrad Futera, pomysłodawca Plurimum oraz doktorant z Politechniki Warszawskiej, opracował projekt poliwęglanowych plomb zabezpieczających, wyposażonych w moduł radiowej identyfikacji za pomocą układów RFID. Nowe plomby mają zautomatyzować proces ewidencji i kontroli zabezpieczeń, co znacznie ułatwi pracę w wielu branżach, m.in. w energetyce, logistyce czy produkcji paliw. Ich dodatkowym atutem jest ponadprzeciętna trwałość i wytrzymałość.

Plurimum Seal & Security jest pierwszą inwestycją Black Pearls LQT Fund w ramach mechanizmu BRIdge Alfa realizowanego przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Spółka została utworzona w celu dopracowania oraz komercjalizacji projektu badawczo-rozwojowego, który obecnie znajduje się w fazie prototypu. Inwestorzy dostrzegają duży potencjał we wdrożeniu produktu na rynek międzynarodowy.

Warto dodać, że obecność ARP Venture wśród udziałowców, umożliwi Plurimum dołączenie do Ekosystemu ARP, dzięki czemu będzie mogła szybko poszerzyć swoją sieć kontaktów biznesowych, pozyskać pierwszych klientów oraz zaufanych partnerów – powiedział Marcin Kowalik, partner zarządzający funduszu.

Do końca roku, Black Pearls LQT Fund zamierza zainwestować w co najmniej dwa kolejne projekty. Zespół zarządzający pracuje obecnie z kilkoma zespołami weryfikując potencjał rynkowy i technologiczny proponowanych rozwiązań. Wśród nich znajduje się między innymi projekt rozwoju technologii umożliwiającej rozpoznawanie ludzkich emocji w celu poprawy jakości życia użytkowników z różnych grup docelowych. Technologia może znaleźć zastosowanie w systemach bezpieczeństwa, medycynie a także oczywiście w marketingu czy nawet systemach HR.

3

Black Pearls LQT Fund prowadzi swoją działalność w Olivia Business Centre, największym centrum biznesowym w Polsce Północnej wspierając jednocześnie tworzenie nowatorskiego parku technologicznego O4. Miejsce to ma przyciągać zagranicznych inwestorów oraz fundusze venture capital do Polski, a także wspierać zespoły w internacjonalizacji rozwijanych produktów. Finansowanie inwestycji wspiera współinwestor funduszu – Maciej Grabski – doświadczony przedsiębiorca, inwestor i anioł biznesu oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BRIdge Alfa.

ARP Venture – to spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Zadaniem ARP Venture jest inwestowanie w innowacyjne i perspektywiczne projekty w fazie komercjalizacji, wdrażane przez małe i średnie firmy. Spółka oferuje nie tylko kapitał, ale i doradztwo.

Źródło: Black Pearls