Inwestycje energetyczne bliżej finansowania z PIR

8 lipca 2015, 11:35 Alert
Elektrownia Opole
Elektrownia Opole. Fot: PGE

(Parkiet/CIRE)

Trawa proces rejestracji cztery funduszy, którymi będą zarządzać Polskie Inwestycje Rozwojowe, i z których środki trafią między innymi na finansowanie projektów energetyce – donosi „Parkiet”.

Gazeta giełdy przypomina, że środki na inwestycje mają pochodzić z jednego z czterech Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (FIZAN) utworzonych przez PIR i Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach platformy TFI BGK. Fundusze te mają docelowo mieć w portfelu aktywa o wartości około 6,5 mld zł.

Największą częścią tego portfela mają dysponować dwa Fundusze Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy i Dłużny, do których trafi po 2,2 mld zł. Mają się one koncentrować na finansowaniu dużych projektów realizowanych w formule project finance przez spółki celowe, między innymi w energetyce. Dwa pozostałe fundusze – Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (FIPP) oraz Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) mają zarządzać kwotami, odpowiednio 1,5 mld zł i 600 mln zł.

Według informacji „Parkietu” prawie gotowe jest finansowanie ze środków PIR dla nowego bloku gazowo-parowego Taurona w Elektrowni Łagisza, a umowa w sprawie wsparcia dla inwestycji budowy elektrociepłowni MPEC Olsztyn może zostać podpisana przed końcem roku.

Przypominamy, że w marcu ubiegłego roku PIR podpisał porozumienie z Tauronem w sprawie finansowania projektu budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza. PIR jako mniejszościowy udziałowiec, ma włożyć na ten projekt do 750 mln zł. Podpisanie umowy w tej sprawie zapowiadano na pierwszą połowę br.

Również w ubiegłym roku, w lutym, PIR podpisał porozumienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie, które zakłada realizacje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego inwestycji budowy nowej elektrociepłowni w Olsztynie oraz modernizację już istniejącej ciepłowni Kortowo. Jak wówczas informował ówczesny prezes PIR, zaangażowanie PIR w tym projekcie prawdopodobnie nie przekroczy 150 mln, koszty całego przedsięwzięcia są szacowane na 600 tys zł.