Jach: Polska armia przygotowuje się do obrony przed cyberatakami

17 listopada 2016, 09:16 Bezpieczeństwo
bezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo

W Warszawie ruszyła IV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa CYBER SECURITY – bezpieczeństwo ponad granicami pod patronatem BiznesAlert.pl. Wystąpienie otwierające wygłosił przewodniczący sejmowej komisji obrony narodowej Michał Jach.

– Konferencja ta jest niezwykle istotna ze względu na dynamikę, która występuje w teleinformatyce. Tak jak każdy wynalazek w historii ludzkości, który miał w założeniu służyć rozwojowi i dobrobytowi, pokazał po pewnym czasie swe ciemne strony oraz zagrożenia we wszelkich dziedzinach naszego życia – powiedział poseł.

– Mówimy nie tylko o obronie przed atakiem teleinformatycznym na kluczową infrastrukturę krytyczną, ale także ważna jest debata na temat projektowania wojskowych i cywilnych systemów, które będą uwzględniały możliwość ataku cybernetycznego – ocenił gość konferencji. – Potrzebne jest stworzenie zabezpieczeń czyniących np. uzbrojenie maksymalnie odpornym na takie zagrożenia.

– Zagadnienia poruszane na tej konferencji wpisują się w zaktualizowany program modernizacji technicznej sił zbrojnych RP, w którym pojawił się program operacyjny pt. „Cyberobrona i narodowa kryptologia”, w którym MON przewidział na lata 2017-2022 – przypomniał Jach. – W wyniku realizacji tego programu Siły Zbrojne mają otrzymać zintegrowane wsparcie dowodzenia, teleinformatyczne komponenty wyposażenia w ramach programu żołnierza przyszłości i różnorodne statki powietrzne.

– Z politycznego punktu widzenia cyberbezpieczeństwo zostało na ostatnim szczycie NATO podniesione do rangi jednego z głównych zagadnień bezpieczeństwa strategicznego i zostało uznane za działania wojskowe. Jak wiemy, szczyt NATO w Warszawie przyjął założenie, że atak cybernetyczny na członka Sojuszu może spowodować odpowiedź na mocy Art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego – powiedział gość konferencji.