Jakubowski: Inwestycje Gaz-Systemu pozwolą na przyjęcie gazu z Norwegii

22 marca 2016, 07:45 Energetyka

– Nowe projekty realizowane przez Gaz-System mają na celu rozwinięcie przesyłu gazu ziemnego z nowych kierunków. Jest to pierwszy krok do regionalnej integracji sieci przesyłowej i rynków gazowych w Europie Środkowo – Wschodniej. Dlatego też wysiłki inwestycyjne polskiego ale nie tylko, operatora gazowego zmierzają w tym kierunku – powiedział Paweł Jakubowski, dyrektor pionu rozwoju OGP Gaz-System podczas konferencji Gaz dla Polski 2016.

Jak stwierdził przedstawiciel Gaz-Systemu, z punktu wiedzenia pełnego i płynnego rynku obecna liczba interkonektorów oraz ich przepustowość jest nie wystarczająca. Dlatego Gaz-System realizuje kolejne inwestycje. – Budowa terminalu LNG w Świnoujściu pozwoliła zrealizować szeroki program inwestycyjny, który już zakończyliśmy. Miał on pozwolić na przesył surowca wewnątrz polskiego systemu. Dotychczas istniejący system nie był przystosowany na przyjęcie gazu z nowego kierunku. Nowe gazociągi przesyłowe zmieniają hydraulikę polskiego systemu gazowego – zaznaczył Jakubowski.

W planach spółki jest w najbliższym czasie komercyjne uruchomienie terminalu LNG ( lipiec br. ) wraz 1200 km gazociągów przesyłowych oraz funkcjonowaniem nowych połączeń z Czechami i Niemcami.W celu zwiększenia funkcjonaliści terminalu, oprócz samych mocy regazyfikacyjnych operator rozważa poszerzenie jego funkcjonalności. – W tej chwili możliwe będzie korzystanie z usługi przeładunku na cysterny samochodowe, co pozwoli na zasilanie małych sieci. W miarę zainteresowania rynku rozważamy jego rozbudowę. Zastanawiamy się także nad dodatkowymi usługami w postaci bunkrowania statków w samym w Świnoujściu oraz przeładunku na mniejsze jednostki. Ma to związek z dynamicznie rozwijającym się rynkiem LNG. Ponadto terminal ma możliwość rozbudowy o ew. trzeci zbiornik co pozwoli zwiększyć możliwości regazyfikacyjne całej instalacji. Rola terminalu jest oczywista, chodzi o zdywersyfikowanie źródeł dostaw gazu do kraju, tak aby móc sprowadzać ten gaz z nowego, niezależnego źródła – zaznaczył Jakubowski. Jego zdaniem Terminal ma być także oknem dla państw sąsiednich stąd też pomysły powstania kolejnych interkonektorów oraz możliwy przesył gazu na duży ukraiński rynek.

Oprócz połączenia terminalowego, Gaz-System intensywnie analizuje i podejmuje działania w sprawie drugiego projektu dywersyfikacyjnego czyli Baltic Pipie. – Jest to projekt bardzo istotny, ponieważ połączenie z Szelfem Norweskim daje fizycznie nowe połączenie z niezależnym źródłem gazu – powiedział dyrektor Jakubowski. Jak zaznaczył, w tej chwili spółka podpisała umowę na wykonanie studium wykonalności razem z partnerem duńskim. Gaz System i Energinet.dk zleciły wykonanie studium, gdzie wykonawcą jest biuro Rambøll Danmark w kooperacji z Gazoprojektem. Studium będzie gotowe na koniec tego roku. Będzie ono podstawą do dalszych działań. Co istotne Jakubowski podkreślił, że Baltic Pipe jest elementem większej całości dlatego prowadzone są także rozmowy nie tylko z duńskim ale i z norweskimi operatorem sieci przesyłowej firmą Gassco. – Znaczenie takiego projektu wraz z terminalem LNG ma zdecydowanie pozytywny wpływ na integracje systemu w Europie Środkowej – Wschodniej. Jest to bardzo duże „okno”, dzięki któremu będzie można sprowadzać gaz niezależnie od dominującego dostawcy ze wschodu. Na znaczeniu nabiorą mechanizmy gry rynkowej – powiedział przedstawiciel Gaz-Systemu.

Jakubowski poinformował także, że spółka pracuje nad szeregiem inwestycji rozbudowy interkonektorów. w tym połączeniem Polska-Litwa a także z Czechami. Ten gazociąg zwiększyłby możliwość przesyłu między Polską a naszym południowym sąsiadem z obecnych 0,5 do ok. 6 mld m3 gazu rocznie. Trwają też prace nad połączeniem Polska-Słowacja oraz Polska-Ukraina. Kierunek przesyłu gazu na wschód miałby umożliwić przesyłanie z Polski ok. 5 mld m3 gazu rocznie.