Jankielewicz: Projekt ustawy o OZE to krok w dobrym kierunku ale wymaga jeszcze sporo pracy

9 stycznia 2014, 08:30 Energetyka
Kamil Jankielewicz

Kamil Jankielewicz, prawnik kancelarii Allen&Overy, specjalista ds. energii odnawialnej i ochrony środowiska ocenia projekt ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki.

– Najważniejsze w tym projekcie ustawy o OZE jest, że przepisy wprowadzające nowy system wsparcia dla OZE zaczną obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca po upływie roku od daty pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej system wsparcia jako zgodny z przepisami o pomocy publicznej – mówi w rozmowie z BiznesAlert.pl. – W ten sposób inwestorzy będą mogli zakończyć zaawansowane projekty i rozpocząć wytwarzanie energii elektrycznej przy wykorzystaniu zmodyfikowanego systemu zielonych certyfikatów. Korzystne jest, że projektowany system aukcyjny przewiduje waloryzację ceny zatwierdzonej w aukcji o roczny wskaźnik inflacji konsumenckiej. Pozostaje jednak pytanie, czy ta ustawa zostanie uznana przez Komisję Europejską za zgodną z jej wytycznymi w zakresie pomocy publicznej.

– Wstępnie oceniając przesłany do Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt ustawy o OZE można powiedzieć, że w stosunku do projektu z listopada to propozycja zmierzająca w dobrym kierunku. Niektóre zapisy będą jeszcze ulegać zmianom w toku dalszych prac. Sądząc po wykazie rozbieżności ministerstw, projekt ustawy wymaga jeszcze sporo pracy, jednak można spodziewać się, że trafi do Sejmu w pierwszym kwartale – ocenia nasz rozmówca.