Januszewicz: Strategia cyberbezpieczeństwa wkrótce na rządzie

6 kwietnia 2017, 14:30 Bezpieczeństwo

W Warszawie odbyła się konferencja CYBERSEC PL 2017 organizowana przez Instytut Kościuszki. Portal BiznesAlert.pl jest partnerem wydarzenia. Piotr Januszewicz, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji przedstawił założenia strategii cyberbezpieczeństwa RP.

Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC PL, fot. twitter.com/CYBERSECPL

– Dokument jest obecnie kierowany na Komitet Stały Rady Ministrów. Strategia jest na końcowym etapie prac. Wkrótce trafi na posiedzenie Rady Ministrów. Celem głównym to zapewnienie wysokiego poziomu usług bezpieczeństwa – powiedział Januszewicz.

Wymienił on główne cele strategii:

  1.  Osiągnięcie zdolności w zakresie wykrywania i likwidowania w zakresie cyberbezpieczeństwa;
  2. Wzmocnienie zdolności do przeciwdziałania cyberzagrożeniom;
  3.  Zwiększenie potencjału narodowego oraz kompetencji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Chodzi o zapewnienie kadry oraz większa świadomość społeczna
  4.  Zbudowanie silnej pozycji międzynarodowej RP w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Jak powiedział, od strategii należy przejść do jego realizacji. – Chcemy, aby elementy strategii realizować w ciągu 6 miesięcy. Planujemy jednak do końca maja przedstawić jej wdrożenie, aby było to uwzględnione w wydatkowaniu środków przez poszczególne instytucje publiczne – powiedział dyrektor w Ministerstwie Cyfryzacji.

Jego zdaniem od każdego z celów należy przejść do kierunków interwencji i dalej do zadań. To są projekty, które należy zrealizować. Do każdego działania ma być przypisana, odpowiedzialna za wdrożenie dana instytucja, termin implementacji zadań oraz źródło i koszt finansowania. – Cele szczegółowe są mierzalne i są „smart” – powiedział urzędnik ministerstwa cyfryzacji.