Japończycy i Amerykanie złożyli oferty na rozbudowę EC Żerań

29 kwietnia 2016, 18:00 Alert

W przetargu na blok gazowo-parowy w  EC Żerań należącej do PGNIG Termika, konsorcjum Mitsubishi Hitachi złożyło ofertę opiewająca na 1.890,2 mln zł, natomiast konsorcjum General Electric, w którego skład wchodzi jeszcze Budimex i Tecnicas Reunidas, wyceniło prace na 1.895,1 mln zł. Cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert.

Elektrociepłownia Żerań. fot. PGNiG Termika
Elektrociepłownia Żerań. fot. PGNiG Termika

PGNiG Termika we wrześniu 2015 r. ogłosiła przetarg na budową w formule „pod klucz” kotłowni wodnej gazowo-olejowej o mocy około 390 MWt wraz z jej powiązaniami do istniejącej lub przebudowanej infrastruktury EC Żerań, wraz z instalacją gospodarki olejowej i gazowej.

Kotłownia składać się będzie z trzech kotłów wodnych usytuowanych w nowym budynku w obudowie lekkiej. Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu zakończenie inwestycji ma nastąpić w czerwcu 2022 r.

Przetarg realizowany jest według procedury otwartej. Wadium ustalono na 1 mln zł. Kryteria oceny ofert to: cena i sprawność kotła na paliwie gazowym (85 proc.), zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne (5 proc.), gwarantowany unos amoniaku z instalacji SNCR (5 proc.) i moc cieplna – minimum techniczne kotła (5 proc.)