Pandemia i spadek koniunktury na węgiel koksujący kosztowała JSW około półtora miliarda złotych

18 marca 2021, 12:00 Alert

W minionym roku Jastrzębska Spółka Węglowa poniosła stratę netto w wysokości 1,5 mld zł za 2020 rok. Spółka wydobywająca węgiel koksujący tłumaczy straty niskimi cenami węgla metalurgicznego i koksu, trudną sytuacją rynkową również w branży wydobywczej, spowodowana pandemią koronawirusa w kraju i na świecie. To zdaniem spółki skutkowało spadkiem popytu na surowce. Te wszystkie elementy wpłynęły na jej wyniki finansowe.

Kopalnia Bzie-Dębina / fot. JSW

Miliard straty

EBITDA Grupy Kapitałowej JSW bez zdarzeń jednorazowych w 2020 roku była ujemna i wyniosła 218,8 mln zł. W minionym roku Grupa Kapitałowa JSW poniosła stratę netto w wysokości 1,5 mld zł.

Ceny węgla metalurgicznego spadają o kilkadziesiąt procent

JSW generuje przychody przede wszystkim ze sprzedaży węgla metalurgicznego oraz sprzedaży koksu. W 2020 roku zakłady wchodzące w skład Grupy wyprodukowały ogółem 14,4 mln ton węgla oraz 3,3 mln ton koksu. Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęła wartość 9,5 mln ton i była niższa o niespełna 2 procent w porównaniu do roku 2019. Natomiast sprzedaż koksu wzrosła aż o 24,4 procent i wyniosła 3,6 mln ton.

Średnia cena węgla metalurgicznego w omawianym okresie osiągnęła wartość 436,76 zł za tonę i była niższa o 31,2 procent niż rok wcześniej. Spadła również o 30,1 procent średnia cena koksu i wyniosła 777,75 zł za tonę. Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły kwotę 3,5 mld zł. Z kolei przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych osiągnęły wartość 3 mld zł. Niskie ceny węgla i koksu miały znaczący wpływ na przychody ze sprzedaży, które w 2020 roku. osiągnęły poziom 7 mld zł i były niższe o 19,4 procent niż w 2019 roku.

– Dziś ważny jest stabilny rozwój firmy, otwarcie na globalne szanse, poszukiwanie nowych potencjałów, dbałość o partnerów biznesowych, a przede wszystkim o Załogę. Dlatego Zarząd podejmuje działania, które pozwolą nam zminimalizować wpływ pandemii koronawirusa na płynność Grupy Kapitałowej i poprawić efektywności organizacyjną technologiczną, produkcyjną i handlową– podkreśla dr hab., prof. nadzw. Barbara Piontek, prezes zarządu JSW. – Wierzę, że realizacja tych planów znacząco wpłynie na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy całego regionu, wyznaczając JSW jako niekwestionowanego lidera w branży – dodaje. – Sytuacja na rynku węgla metalurgicznego i koksu jest powiązana z rynkiem stali i wyrobów hutniczych. Z uwagi na zmienność cen zawsze wywierają one znaczący wpływ na sytuację finansową Grupy Kapitałowej JSW. Na kształtowanie się cen sprzedaży węgla czy koksu wpływają także wahania kursów walut – zwraca uwagę Radosław Załoziński, zastępca prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych.

Jastrzębska Spółka Węglowa/Bartłomiej Sawicki

Dziś lub jutro ma zostać wypracowana umowa społeczna z górnikami