Jędrzejkowski: Przeciąć gordyjski węzeł wokół OZE

4 października 2013, 10:08 Energetyka

Redaktor Jeremi Jędrzejkowski nawołuje na łamach portalu rp.pl do jak najszybszego przyjęcia nowych regulacji dla sektora odnawialnych źródeł energii (OZE).

– Są doświadczenia zagraniczne, choćby pozytywne niemieckie, i te mniej udane, np. portugalskie, z których musimy wyciągać wnioski. I przedstawić konkretne, kompromisowe rozwiązania – pisze.

Przy planowaniu inwestycji – zwłaszcza tak kosztownych i długofalowych jak energetyczne – branża musi jak najszybciej poznać zasady gry. Dodam, że jasne zasady. Jak uczy doświadczenie, nieprecyzyjne regulacje mogą bowiem stwarzać urzędnikom pole do interpretacji, które mogą okazać się sprzeczne z intencjami twórców prawa i uderzyć w inwestorów – sumuje Jędrzejkowski.

Źródło: Rp.pl