Jesienią będzie gotowe studium wykonalności dla nowej kopalni w Lubelskiem

8 sierpnia 2017, 10:00 Alert

Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”), spółka eksploracyjno-wydobywcza realizująca projekty w Polsce, spodziewa się we wrześniu 2017 r. zakończenia prac nad Bankowym Studium Wykonalności dla kopalni Jan Karski przygotowywanym przez strategicznego partnera – China Coal. Studium ma stanowić podstawę do zawarcia kontraktu EPC i uruchomienia finansowania budowy przez chińskie instytucje finansowe. Prace nad złożeniem wniosku o koncesję wydobywczą przebiegają zgodnie z planem.

fot. pixabay.com

– To niezwykle ważny czas dla Prairie, kopalni Jan Karski i całej Lubelszczyzny. Razem z naszym partnerem – China Coal, jedną z największych i najbardziej doświadczonych firm zajmujących się budową kopalni na całym świecie, jesteśmy coraz bliżej uzyskania wszystkich pozwoleń niezbędnych do realizacji kopalni Jan Karski, która zapewni wiele potrzebnych miejsc pracy i przyczyni się do rozwoju Polski wschodniej – komentuje Ben Stoikovich, prezes Prairie.

Prairie przyjęło w lipcu 2017 r. dwie delegacje z Chin, w skład których weszli przedstawiciele: China Coal, jednej z największych firm wydobywczych i światowego lidera w budowie kopalń, Chińskiego Instytutu Projektowania Kopalń Jinan oraz China National Machinery Import & Export Corporation, istotnej korporacji handlu zagranicznego. Delegacje odbyły spotkania z wojewodą lubelskim i przedstawicielami Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz polskimi firmami budowlanymi i dostawcami. Zespoły techniczne kontynuowały prace nad Bankowym Studium Wykonalności, którego finalizacja, zgodnie z umową o strategicznej współpracy pomiędzy Prairie a China Coal, zaplanowana jest na wrzesień 2017 r. Bankowe Studium Wykonalności będzie podstawą do zawarcia kontraktu EPC i ustalania warunków finansowania z chińskimi bankami.

Opublikowane w maju 2017 r. wyniki analizy prób węgla z odwiertu, przeprowadzonego na terenie przyszłej kopalni Jan Karski wykazały, że głównym produktem zakładu będzie węgiel koksujący typu 34 o bardzo niskiej zawartości popiołu. Analiza przeprowadzona przez niezależnych ekspertów wskazuje, że węgiel z kopalni Jan Karski, ze względu na wysoką jakość, może być wyceniany o 10% wyżej od ceny rynkowej dla węgla typu 34. Wstępne rozmowy z europejskimi producentami stali potwierdzają, że surowiec odpowiada ich wymogom. Spółka obecnie aktualizuje strategie marketingowe i sprzedażowe, tak by odpowiadały nowym wynikom i wprowadzi je również do finalizowanego Bankowego Studium Wykonalności.

Prairie, zgodnie z harmonogramem, kontynuuje prace mające na celu złożenie kompletnego wniosku o udzielenie koncesji wydobywczej dla kopalni Jan Karski. Spółka posiada pierwszeństwo na złożenie wniosku o koncesję wydobywczą dla złoża Lublin, w tym na obszar K-6-7. W maju 2017 r., Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie pozytywnie zaopiniował projekt zagospodarowania złoża. Spółka obecnie czeka na zakończenie zmian planistycznych, spodziewane jest podanie komunikatu w tej sprawie w najbliższych tygodniach. Prairie zamierza uzyskać decyzję środowiskową w drugiej połowie 2017 r. Uzyskanie tych dokumentów i pozwoleń umożliwi złożenie wniosku o koncesje wydobywczą.

20 lipca 2017 r. Główny Geolog Kraju upublicznił list zawierający liczne oświadczenia dotyczące kopalni Jan Karski oraz posiadanych przez Spółkę koncesji. W stanowisku podał on niepoprawne i nieoddające stanu spraw informacje. Z kolei 31 lipca 2017 r., rzecznik partii i klubu parlamentarnego PiS, Pani Posłanka Beata Mazurek stwierdziła, że wspomniane wypowiedzi nie są oficjalnym stanowiskiem polskiego rządu.

Odnosząc się do informacji przedstawionych przez Głównego Geologa Kraju w zakresie wykonania obowiązków koncesyjnych, Spółka informuje, że zgodnie z prawem wypełniła obowiązki koncesyjne, przez wykonanie siedmiu odwiertów i opracowanie dokumentacji. Na podstawie prawidłowo wykonanych prac geologicznych, Minister Środowiska zatwierdził dokumentację geologiczną nowego złoża „Lublin”. Dodatkowe odwierty, poza ukończonymi siedmioma, nie mają żadnego wpływu na prawo pierwszeństwa w ubieganiu się o koncesję wydobywczą. W 2015 r. Prairie poszerzyła swoje koncesje o fakultatywną możliwość wykonania kolejnych odwiertów, w razie takiej potrzeby ze strony odbiorców lub instytucji finansowych. Niektóre z dodatkowych odwiertów zostały już wykonane, inne są obecnie realizowane lub planowane. Na spółce nie ciąży obowiązek prawny wykonania więcej niż siedmiu odwiertów w celu wypełnienia wymagań koncesyjnych i złożenia wniosku o koncesję wydobywczą dla kopalni Jan Karski.

Celem już wykonanych prac była aktualizacja danych historycznych, które pochodzą z lat 60-tych i 70-tych XX wieku i nie spełniają standardów wymaganych przy budowie nowoczesnych kopalń i pozyskiwaniu finansowania. Działalność eksploracyjna była również niezbędna do przeprowadzenia badań geotechnicznych, które wykazały możliwość zastosowania samodzielnej obudowy kotwiowej w projektowanej kopalni.

Prairie Mining Limited