Jest nowy prezes Lotos Petrobaltic

2 czerwca 2016, 12:35 Alert
Lotos Petrobaltic

(GK Lotos/Trójmiasto.pl)

Po majowych zmianach w zarządzie Grupy Lotos, przyszedł czas także na zmiany w spółce córce koncernu. Jak informuje Grupa, nowym prezesem Lotos Petrobaltic został Marcin Jastrzębski, wiceprezes Grupy Lotosu ds. operacyjnych.

Jak informuje spółka, 31 maja br. Rada Nadzorcza Lotos Petrobaltic S.A. zdecydowała o dokonaniu zmian w Zarządzie tej spółki. Z funkcji Prezesa Zarządu odwołany został Zbigniew Paszkowicz, a objął ją Marcin Jastrzębski pełniący równocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy Lotos S.A. ds. Operacyjnych. W Zarządzie Lotos Petrobaltic kontynuują pracę Krzysztof Sułecki Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Wydobycia i Zagospodarowania Złóż oraz Dariusz Wojdyński Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych. Obrady tego posiedzenia Rady Nadzorczej zostały zakończone.

Jak informuje portal trójmiasto.pl, dotychczasowy prezes, Zbiegniew Paszkowicz został przesunięty na stanowisko jednego z dyrektorów.

Lotos Petrobaltic to spółka należąca do Grupy Lotos, posiadająca koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin obejmują sześć obszarów o łącznej powierzchni 6190,1 km kw. Leżą one we wschodniej części obszaru morskiego RP. Petrobaltic oraz jej spółki zależne i współzależne mają też cztery koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż B3, B4, B6 i B8. Aktualnie eksploatowane jest złoże ropy naftowej B3. Złoże B8 jest w fazie zagospodarowania, a gazowe złoża B4 i B6 są przygotowywane do zagospodarowania.