Jest pół miliarda zł kredytu na Zielony Zwrot Taurona w zgodzie z taksonomią

15 grudnia 2021, 16:45 Alert
Grupa TAURON – farma wiatrowa w Zagórzu
Farma wiatrowa Taurona w Zagórzu. Fot. Tauron

Tauron podał, że pozyskał 500 mln zł kredytu od grupy Erste na potrzeby budowy farm wiatrowych i fotowoltaiki w ramach transformacji energetycznej tej firmy.

Środki od Erste mają posłużyć zwiększaniu efektywności energetycznej z pomocą smart meteringu, modernizacji oświetlenia ulicznego dzięki lampom LED oraz rozwojowi infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych.

Co ciekawe, umowa odnosi się do wytycznych tak zwanej taksonomii Unii Europejskiej. – To jedna z pierwszych umów kredytowych w regionie, zawierająca zapisy dotyczące unijnej taksonomii i jasno wskazująca zielone cele, na które mogą zostać wykorzystane pochodzące z niej środki. To kolejny dowód na zaangażowanie Grupy Erste w pomoc państwom Europy Środkowej i Wschodniej na ich drodze do dekarbonizacji, poprzez wspieranie przedsiębiorstw energetycznych w przechodzeniu na niskoemisyjne źródła energii i zwiększaniu efektywności energetycznej – mówi Ingo Bleier, członek zarządu Grupy Erste ds. bankowości korporacyjnej i rynków.

Tauron chce mieć 1600 MW Odnawialnych Źródeł Energii w 2025 roku. – Inwestycje w odnawialne moce wytwórcze Grupy to priorytetowe zadania na najbliższą dekadę. Pozyskane właśnie środki pozwolą wzmocnić stabilność finansową i dynamicznie realizować nasze cele strategiczne – mówi Krzysztof Surma, wiceprezes Taurona ds. finansów. – Umowa daje również wyraźny sygnał dla inwestorów, że grupa zamierza konsekwentnie realizować zielony zwrot, kładąc nacisk przede wszystkim na transformację swojego miksu wytwórczego w kierunku OZE – dodaje wiceprezes Taurona.

Tauron/Wojciech Jakóbik