JSW ma aneks do umowy programu emisji obligacji

24 kwietnia 2018, 06:15 Alert

Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z obligatariuszami aneks do umowy programu emisji obligacji, na mocy którego m.in. rozwiązano umowę restrukturyzacyjną – podała JSW w komunikacie.

Siedziba JSW. Fot. JSW S.A.
Siedziba JSW. Fot. JSW S.A.

W aneksie zawartym z PKO BP, BGK, PZU, PZU na Życie oraz TF Silesia, zastrzeżono, że wybrane postanowienia umowy restrukturyzacyjnej zostaną uwzględnione w warunkach emisji obligacji, w tym m.in.: postanowienia dotyczące wypłaty przez JSW dywidendy.

JSW podała, że do najistotniejszych elementów aneksu należą także: zmiana terminu wykupu obligacji wyemitowanych w ramach programu (obligacje zostaną wykupione do dnia 30 grudnia 2019 roku), zmiany w zakresie obowiązków dokonywania dodatkowych wykupów obligacji, w tym w związku z wypłatami na rzecz pracowników JSW.

Aneks przewiduje również usunięcie niektórych zapisów ograniczających ponoszenie wydatków na działalność inwestycyjną i operacyjną w grupie oraz zwolnienie niektórych zabezpieczeń, w tym hipotek i zastawów rejestrowych ustanowionych na majątku ZORG Borynia i ZORG Budryk.

W ramach ustanowionego w 2014 roku programu JSW wyemitowała obligacje o wartości 700 mln zł oraz 163,75 mln USD.

Polska Agencja Prasowa