JSW: Żądania związkowców są absurdalne

9 listopada 2017, 10:00 Alert

„Ewentualne rozwiązanie rezerwy z tytułu deputatu węglowego dla emerytów i rencistów nie spowoduje wpływu środków pieniężnych na rachunek JSW SA” – napisał zarząd tej spółki w odpowiedzi na pytania górniczych związkowców.

fot. Dawid Lach / JSW

„Rozwiązanie jakiejkolwiek rezerwy nie ma wpływu na poziom gotówki, którą Spółka dysponuje” – czytamy. „Wobec powyższego absurdalne żądanie wypłat, o których mowa w ww. piśmie nie ma uzasadnienia” – twierdzi spółka. „Żądanie związków zawodowych podpisanych pod pismem jest celowym wprowadzaniem w błąd załogi Spółki i kolejnym działaniem na szkodę firmy i zatrudnionych w niej pracowników” – przekonują władze JSW.

JSW