JSW liczy na większy popyt na węgiel koksowy i koks

11 kwietnia 2019, 12:30 Alert

Jastrzębska Spółka Węglowa, największy w UE producent węgla koksowego i znaczący wytwórca koksu, spodziewa się w kolejnych latach wzrostu zapotrzebowania na te surowce, w związku z rosnącym popytem na stal. Spółka planuje zwiększenie produkcji węgla koksowego.

fot. Dawid Lach / JSW

Podczas czwartkowej inauguracji branżowego spotkania International Mining Forum 2019 w Katowicach prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) Daniel Ozon przytoczył prognozy ekspertów, według których w ciągu najbliższych 25-30 lat nie uda się zastąpić koksu w procesie wytopu surówki w wielkich piecach.

„Rynek na ten surowiec będzie się zwiększał, ponieważ będzie rosło zapotrzebowanie na stal. To oznacza wzrost zapotrzebowania na węgiel koksowy. Właśnie dlatego węgiel koksowy znalazł się na liście surowców krytycznych dla Unii Europejskiej” – mówił Ozon.

Prezes przypomniał, że Unia Europejska importuje rocznie około 40 mln ton węgla koksowego, którego największym producentem jest Jastrzębska Spółka Węglowa. Węgiel koksowy i koks to surowce wykorzystywane także w tworzeniu infrastruktury „zielonej” energetyki wiatrowej.

„Bez węgla koksowego nie byłoby farm wiatrowych na morzu i lądzie. Aby zbudować jeden duży wiatrak, potrzeba ponad 400 ton stali. Aby ją wytopić, potrzeba około 140 ton koksu, a do tego należy zużyć 200 ton węgla koksowego” – wyliczał prezes JSW.

Strategia JSW zakłada stopniowy wzrost produkcji węgla do ponad 18 mln ton w 2030 r., przy jednoczesnym zwiększeniu udziału węgla koksowego w strukturze produkcji. W ostatnich dniach spółka podpisała umowy z bankami, zapewniające grupie ponad 1 mld zł finansowania inwestycji i przedsięwzięć rozwojowych.

„Dwa dni temu podpisaliśmy dwie niezwykle ważne dla rozwoju całej grupy kapitałowej umowy finansowania z konsorcjum banków polskich i chińskim, a także z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Łączna kwota uzyskanych przez nas kredytów i pożyczek sięga 1 mld zł. To największy dowód zaufania do naszej spółki, bo pokazuje, że jesteśmy dla sektora finansowego wiarygodnym partnerem” – skomentował w czwartek Ozon.

W rozpoczętym w czwartek w Katowicach dwudniowym Międzynarodowym Forum Górniczym (International Mining Forum – IMF) biorą udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Energii, ambasador Australii, naukowcy, przedsiębiorcy oraz eksperci i praktycy związani z przemysłem wydobywczym. Pierwszy dzień forum poświęcono surowcowej polityce przemysłowej oraz innowacyjnym technologiom wydobywczym w oparciu o przemysł 4.0.

Podczas paneli tematycznych, które zaplanowano drugiego dnia forum m.in. w Katowicach i Jastrzębiu-Zdroju, omawiane będą zagadnienia związane z cyfryzacją, automatyzacją i robotyzacją w podziemnej eksploatacji złóż, a także działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i eksploatacji w warunkach zagrożeń naturalnych. Przedstawione będą perspektywiczne techniki i technologie głębienia szybów.

Jeden z tematów forum są także relacje między węglem i koksem a gazem i wodorem oraz nanostrukturami węglowymi, w kontekście wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym. Inne omawiane zagadnienia dotyczą m.in. rewitalizacji terenów pogórniczych na przykładzie byłej kopalni Krupiński, automatyzacji w procesie robót przygotowawczych oraz zastosowania nowoczesnych technologii w procesach przeróbki węgla.

IMF 2019 jest kontynuacją rozpoczętej przed dwoma laty współpracy różnych środowisk z krajów związanych z branżą wydobywczą. Pierwsza konferencja International Mining Forum odbyła się w 2004 r. z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Głównym organizatorem IMF 2019 jest rybnicki oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Jastrzębska Spółka Węglowa po raz drugi jest gospodarzem tej międzynarodowej konferencji.

Polska Agencja Prasowa