JSW podpisała z ARP i TF Silesia przedwstępną umowę sprzedaży WZK Victoria

8 lipca 2016, 15:45 Alert

(Polska Agencja Prasowa)

JSW podpisała z ARP i TF Silesia przedwstępną umowę sprzedaży 92,84 proc. akcji Zakładów Koksowniczych Victoria za 350 mln zł. Zaliczka w wysokości 200 mln zł ma być wypłacona nie później niż 13 lipca – podała spółka w komunikacie.

Umowa przewiduje potencjalną korektę ceny w oparciu o wartość skumulowanej EBITDA WZK Victoria za lata 2016-2019

– Na podstawie przedmiotowej umowy strony zadeklarowały intencję dołożenia najwyższych starań, aby płatność zaliczki w wysokości 200 mln zł nastąpiła nie później niż do dnia 13 lipca 2016 r. – napisano.

– (…)Zgodnie z przedmiotową umową strony wyraziły intencję podjęcia działań zmierzających do powrotu WZK Victoria do grupy kapitałowej JSW, w przypadku gdy inwestorzy podejmą decyzję o dezinwestycji – dodano.

JSW pod koniec czerwca podpisała z ARP i TF Silesia tzw. term sheet, ws. sprzedaży WZK Victoria