JSW: Pracownicy mogą uczestniczyć w tworzeniu programu oszczędnościowego

7 lipca 2015, 09:52 Energetyka
Kopalnia w Datteln, Niemcy
Kopalnia w Datteln, Niemcy

– Kto jak kto, ale to Pracownicy firmy najlepiej wiedzą jak usprawnić funkcjonowanie firmy, czy gdzie zaoszczędzić. Z takiego założenia wyszli pomysłodawcy Programu Sugestii Pracowniczych, który cieszy się wśród pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej dużym zainteresowaniem.

Trwający od kilku miesięcy w JSW Program Sugestii Pracowniczych jest jednym z kluczowym elementów przygotowywanego Programu Restrukturyzacji i zgodnie z założeniem, ma pomóc w rozpoznaniu oczekiwań pracowników chociażby w zakresie organizacji pracy czy technicznym. Do tej pory wpłynęło już ponad 240 pomysłów, które aktualnie są analizowane na kopalniach. Wśród pomysłów pojawiają się takie, które np. mają zmniejszyć biurokrację, ale są też stricte techniczne, mówiące np. o konieczności unifikacji maszyn i urządzeń czy usprawnieniu załadunku węgla.

Pierwotnie, finał programu przewidywano na koniec czerwca tego roku, jednak spore zainteresowanie spowodowało, że Zarząd JSW zdecydował o kontynuowaniu programu.

Pracownicy zgłaszają swoje pomysły poprzez anonimowe wypełnienie wcześniej przygotowanej ankiety i tam wpisują pomysły, które ich zdaniem mogą przynieść firmie efekty w postaci, bądź oszczędności kosztowej, bądź też lepszej organizacji pracy. Wypełnione ankiety trafiają później do specjalnie przygotowanych skrzynek, a następnie  są weryfikowane przez pełnomocników ds. zintegrowanego systemu zarządzania, którzy oceniają ich plusy i minusy pod katem realnych możliwości wdrożenia. Zarząd otrzymuje cyklicznie raport, który zawiera informacje m.in. o zasadności inicjatywy, a w przypadku jej wdrożenia – postępie prac i osiągniętych efektach.  W przypadku pomysłów odrzuconych, zarząd chce znać powody takiego odrzucenia.

– Zaangażowanie pracowników sprawia, że rozwiązania są wynikiem zdroworozsądkowych obserwacji osób, które najlepiej wiedzą, co przeszkadza im w pracy, a co pozwoliłoby im poprawić swoją skuteczność – mówi Edward Szlęk, Prezes Zarządu JSW. – Zachęcamy pracowników do myślenia przyszłościowego i przedstawiania pomysłów na zmiany, które zwiększą wydajność naszej firmy.

Źródło: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A