JSW wybrała nowego prezesa zarządu

9 lutego 2021, 12:30 Alert

Barbara Piontek została powołana na stanowisko prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jej kadencja rozpocznie się pierwszego marca 2021 roku.

Siedziba JSW. Fot. JSW S.A.
Siedziba JSW. Fot. JSW S.A.

Nowa prezes

Prof. Barbara Piontek jest ekonomistką, profesorem Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz zastępcą prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest ekspertką z zakresu zarządzania publicznego (na szczeblu centralnym i samorządowym), rozwoju branż strategicznych, budowania modeli biznesu oraz innowacyjności gospodarki.

Od czerwca ub. roku prof. Piontek pracuje również w radzie nadzorczej spółki Tauron Polska Energia, a w latach 2016-2020 była wiceprzewodniczącą rady nadzorczej w Tauronie Wytwarzanie. W 2018 roku została również przewodniczącą rady nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Należy do Społecznej Rady Gospodarczej przy wojewodzie śląskim, a także komitetu sterującego Programu dla Śląska przy wojewodzie oraz rady wykonawczej ds. tego programu przy Kancelarii Premiera.

Prof. Piontek była również doradcą strategicznym firm różnej wielkości, jest ekspertką ds. zarządzania strategicznego oraz procesów restrukturyzacji obszarów strategicznych, w tym związanych z bezpieczeństwem strategicznym – także energetycznym. Tworzyła strategie rozwoju miast oraz biznesplany inwestycji strategicznych, brała udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczo-rozwojowych.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Jakóbik: Polacy walczą z tęczą wodorową w grze o dostęp do skarbca unijnego