JSW: Skutki katastrof nie wpływają na realizację celów strategicznych

20 maja 2022, 15:30 Alert

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) poinformowała, że ekonomiczne skutki kwietniowych katastrof w kopalniach Pniówek i Zofiówka nie zakłócają realizacji jej celów strategicznych. W pierwszy kwartale 2022 roku, firma odnotowała rekordowy zysk na poziomie 1,85 mld zł.

Kopalnia Bzie-Dębina / fot. JSW

W kwietniu seria wybuchów metanu w kopalni Pniówek zabiła 16 górników. Później w wyniku wstrząsu i wypływu metanu w kopalni Zofiówka zginęło 10 górników. Jastrzębska spółka wstępnie oszacowała, iż oba wypadki spowodują zmniejszenie wydobycia węgla w tym roku o ok. 400 tys. ton – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

– Patrząc na stopień realizacji poszczególnych naszych kategorii operacyjnych i finansowych, myślę, że potwierdzamy możliwość realizacji naszych celów strategicznych – powiedział wiceprezes JSW Robert Ostrowski. Zaznaczył, iż ekonomiczne skutki obu katastrof będą widoczne w wynikach z drugiego kwartału 2022 roku.

W piątek wiceprezes JSW ds. technicznych i operacyjnych Edward Paździorko poinformował, że obecnie we wszystkich kopalniach spółki trwają analizy, których efektem będzie m.in. określenie, jak duży okaże się ostatecznie ubytek w wydobyciu i jak rozłoży się to w kolejnych kwartałach. Powstaną także wytyczne dotyczące organizacji pracy w poszczególnych zakładach.

W pierwszym kwartale Grupie sprzyjały wysokie ceny węgla koksowego i koksu, które w połączeniu ze wzrostem produkcji i sprzedaży pozwoliły osiągnąć rekordowe kwartalne rezultaty finansowe. Wskaźnik EBITDA bez zdarzeń jednorazowych w pierwszym kwartale tego roku wyniósł 2,6 mld zł, co oznacza wzrost o 40 procent w stosunku do poprzedniego kwartału. Łączne przychody ze sprzedaży w grupie JSW były wyższe o 27,3 procent wobec poprzedniego kwartału, osiągając wartość 4,93 mld zł.

W pierwszym kwartale średnia cena sprzedaży węgla koksowego wyniosła 1366 zł za tonę (wzrost o 26,3 procent), cena koksu zaś wzrosła o 12,7 procent, dochodząc do 1976 zł za tonę. Kopalnie JSW wyprodukowały 3,8 mln ton węgla (5,4 procent więcej niż w poprzednim kwartale), a produkcja koksu wyniosła 0,9 mln ton i była niższa o niespełna dwa procent w porównaniu do ostatniego kwartału 2021 roku. Sprzedaż węgla osiągnęła 4,1 mln ton (wzrost o 6,7 procent wobec poprzedniego kwartału), zaś sprzedaż koksu (0,9 mln ton) była wyższa o 7,2 procent. Na inwestycje grupa JSW wydała 541,3 mln zł, czyli o 15,2 procent więcej niż w poprzednim kwartale.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

PGE GiEK: Nie pozwolimy na utratę polskiej suwerenności energetycznej